افق روشن
www.ofros.com

سیزده روز اعتصاب، ماه ها تعویق

دستمزد، تباهی زندگی کارگران و تهدید به اخراج


آژانس ایران خبر                                                                                            سه شنبه ٢١ تیرماه ١٣٩٠

كارگران لوله سازی خوزستان ٢۵ ماه حقوق پرداخت نشده است

یك فعال كارگری از اهواز گفت هیچ حقوقی به كارگران لوله سازی خوزستان داده نشده است ، یكی از كارگران این كارخانه میگوید:” ما ٢۵ ماه حقوق خود راطلب داریم ولی در جواب اعتراض ما میگویند، شركت را به مزایده گذاشتیم هروقت بفروش برسانیم ، مطالبات را میدهیم، اما تا كنون مشتری برای این شركت با انبوه بدهی هایی كه به كارگران و .. .. دارد پیدا نشده است. لوله سازی خوزستان اكنون ١١٠كارگر قراردادی دارد كه ٢۵ماه حقوق معوقه و ٣٢٠ كارگر رسمی دارد كه ١٨ماه حقوق معوقه طلب دارند.” به گزارش ایران كارگر لوله سازی خوزستان كه سال گذشته ۶٠٠ كارگر داشت هم اكنون ۴٣٠ كارگر دارد و در این مدت به جز تعداد اندكی كه بازنشست شدند ،بقیه اخراج شده اند . لوله سازی خوزستان در سال ١٣۵۵ تاسیس شد و در زمان اوج خودش تا ۵٠٠٠ کارگر داشت، یک ذوب آهن بخشی از همین شرکت است که در واقع همه آهن های جمع آوری شده را در این قسمت ذوب کرده و بصورت لوله های چدنی بعضا تا ۶٠٠ اینچ تولید میكند. این كارخانه علاوه بر تولید لوله، گلوله های خمپاره ها را نیز تولید میکرد .

-------------------------

عدم پرداخت حقوق به كارگران شهرداری خرمشهر علی رغم وعده های داده شده

علیرغم وعده های داده شده در تجمع اعتراضی كارگران هنوز به كارگران شهرداری خرمشهر حقوق داده نشده است. به گزارش ایران كارگر ، یك فعال كارگری گفت:” كارگران نواحی مختلف شهرداری خرمشهر و بویژه كارگران فضای سبز، كارگران آتش نشانی و ... روز دوشنبه ٩٠.٤.١٣ بخاطر اینكه حق اضافه كاری و ۴ ماه حقوق معوقه خود را دریافت نكرده بودند دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری این شهر زده بودند ومقامات فرمانداری با وعده اینكه این مشكلات را در اسرع وقت حل خواهیم كرد كارگران را به سر كار برگردانده بودند، اما تاكنون، هیچ اقدامی نكرده اند و هنوز حقوقی به كارگران فوق الذكر داده نشده است” .یكی دیگر از كارگران گفت:” تنها حقوق پایه دوماه بخشی از كارگران شهرداری مركزی را دادند اما در اساس هیچ مشكلی را از كارگران زحمتكش شهرداری حل نكرده اند.”
شهرداری خرمشهر ١٠٠٠ كارگر دارد كه عموما حقوق معوقه دارند.

-------------------------

تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه نگین غرب مقابل ساختمان قوه قضائیه

عده‌یی از مالباختگان پروژه نگین غرب ظهر دوشنبه در مقابل ساختمان قوه قضاییه تحصن کردند و خواستار رسیدگی به این پرونده شدند. خبرگزاری حكومتی مهر دراین رابطه گزارش داد : نزدیک به یکصد نفر از مالباختگان پروژه نگین غرب با تجمع مقابل ساختمان قوه قضاییه خواستار تعیین تکلیف و رسیدگی سریع‌تر به این پرونده شدند.
یکی از این مالباختگان به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش به شاکیان این پرونده گفته شد مبلغ ۵٠ میلیون تومان برای تحویل این خانه‌ها پرداخت شود اما تنها ١٢٠ نفر موفق شدند صاحب خانه شوند.
وی ادامه داد: هشت هزار نفر شاکی در این پرونده وجود دارد که نزدیک به پنج سال است رسیدگی به پرونده شان به طول انجامیده است.
تجمع‌کنندگان خواستار ملاقات با رئیس قوه قضاییه و رسیدگی به پرونده‌ای که چندین سال به طول انجامیده است بودند.

-------------------------

سیزدهمین روز اعتصاب كارگران شركت چاپ و انتشارات وزارت ارشاد

اعتصاب كاركنان شركت چاپ وانتشارات وابسته به وزارت ارشاد كه روز سه شنبه هفتم تیرماه شروع شده بود وارد سیزدهمین روز خود گردید و كارگران روز یكشنبه ١٩ تیرماه نیز ازرفتن سر كار امتناع كردند. به گزارش تارنمای ایران كارگر و به نقل از یكی از پرسنل این شركت بیش از ٨٠٠ نفر از كارگران این شركت دراعتراض به افزایش ساعت كار بدون حقوق و حقوق معوقه وسایر مطالبات خود از هفتم تیرماه تا كنون در اعتصاب به سر میبرند و تا احقاق حقوق خود ، اعتصاب خود را ادامه میدهند.
شركت چاپ و انتشارات وزارت ارشاد در جاده مخصوص كرج مقابل كارخانه شیشه مینا واقع میباشد.

-------------------------

كارگران شركت آونگان ۴ ماه است كه حقوقی نگرفته اند

به گزارش ایران كارگر یكی ازكارگران شركت آونگان اراك گفت :”كارگران این كارخانه چهارماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده اند ، این شركت بعد از خصوصی سازی شدن درسال جدید دچارمشكلات جدی شده است ، سال جدید درسفر احمدی نژادبه اراك هیئت دولت قول داد كه چهارمیلیارد وام ازبانك سپه به شركت آونگان برای پرداخت حقوق كارگران داده شود، ولی بعداز سفر احمدی نژاد این كارتابه الان انجام نشده است. وضع این كارخانه و كارگران آن روزبه روزوخیم تر میشود” .

-------------------------

كارگران كارخانه تولیدی وصنعتی گلریس در وضعیت معیشتی نامناسب به سر می برند

آكارگران كارخانه تولیدی وصنعتی گلریس حقوق اردیبهشت وخرداد خود را هنوز دریافت نكرده اند. این كارخانه حقوق دوماه از كارگرانش را هنوزپرداخت نكرده است. این درحالی است كه حقوق فروردین ماه این كارگران حدود دوهفته پیش پرداخت شده است. به گزارش ایران كارگر كارگران این كارخانه از بابت وضعیت معیشتی بشدت تحت فشار هستند وعلیرغم پیگیریهایی كه طی این مدت داشته اند ولی متاسفانه پاسخی به آنها داده نشده است. كارخانه تولیدی وصنعتی گلریس تولید كننده نساجی است ودرزنجان واقع میباشد.

-------------------------

١٧ساعت كار در روز برای تامین معاش

كارگران قراردادی ماشین سازی اراك مجبورند برای تامین معاش خود روزی ١۵الی ١٧ساعت كاركنند . به گزارش ایران كارگر یكی ازكارگران پیمانی ماشین سازی اراك گفت، كارگران قراردادی و پیمانی بدلیل پایین بودن دستمزدها و گرانی روزافزون اجناس روزانه ١۵الی ١٧ساعت كارمیكنند تا بتوانند پاسخگوی تامین معاش زندگی خود باشند وی افزود هم اكنون كارگران پیمانی شركت ماشین سازی اراك كه بیش از ١٠٠٠ نفر هستند دردو و بعضا سه شیفت كارمیكنند كه معادل ١۵ الی ١٧ساعت كارروزانه است و بلحاظ جسمی و ذهنی این كارگران بشدت فرسوده شده اند.

-------------------------

كارگران پیمانی شركت ماشین سازی اراك درصورت هر اعتراضی اخراج میشوند

حقوق ۵ ماه كارگران پیمانی شركت ماشین سازی اراك پرداخت نشده است . به گزارش ایران كارگر یكی ازكارگران پیمانی ماشین سازی اراك گفت:
” از١٧٠٠كارگرماشین سازی اراك ١٠٠٠نفر آن كارگران پیمانی هستند كه پنج ماه است حقوق معوقه دارند. این كارگر افزود:” علیرغم فشارهای زیاد معیشتی كه روی كارگران به طور خاص كارگران پیمانی وجود دارد ولی آنها هیچ امنیت شغلی نداشته و آنها را تهدید كرده اند كه در صورت اعتراض آنها را اخراج میكنند ، از این رو بدلیل امضاء قراردادهای موقت و تهدیداتی كه مستمرا میشوند نمیتوانند هیچ اعتراضی نسبت به وضعیت خود داشته باشند، زیراكه به محض اعتراض آنها را اخراج میكنند.”