افق روشن
www.ofros.com

تکذیب خبر منتشر شده تعلیق از کار دو فعال سندیکایی


سندیكای كارگران واحد                                                                                       پنجشنبه ١٦ دیماه ١٣٨٩

تکذیب خبر منتشر شده توسط فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران

اینجانبان مرتض كمساری و علی اكبر نظری از اعضای سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه در تاریخ های ٢/٩/١٣٨٩و ٩/٩/١٣٨٩ با احضاریه کتبی به شعبه دوم بازپرسی زندان اوین مراجعه و بازداشت شدیم در تاریخ ٨/١٠/١٣٨٩ با تودیع قرار کفالت از زندان آزاد و با مراجعه به شرکت واحد اتوبوسرانی با برخورد مناسب مسئولین شرکت واحد به سر کار خود بازگشتیم.
بدینوسیله اخبار کذب منتشر شده توسط فعالین حقوق بشر و دموکراسی و انتشار آن در برخی سایتهای دیگر در خصوص ممانعت حراست شرکت واحد از بازگشت به کار و تعلیق خود را به شدت تکذیب می کنیم و همانگونه که بارها از طریق سایت و مسئولین سندیکا اعلام شده است به هیچ عنوان اخبار منتشر شده توسط فعالین حقوق بشر و دموکراسی استناد واقعی نداشته و نخواهد داشت و از مسئولین همه سایتهای خبری تقاضا داریم اخبار اعضای سندیکا را تنها از طریق سایت رسمی سندیکای شرکت واحد دنبال نمایند.

مرتضی کمساری - علی اکبر نظری

١۵/١٠/١٣٨٩

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران

---------------------

تعلیق از کار دو فعال سندیکایی تازه از زندان آزاد شده توسط حراست شرکت واحد

آژانس ایران خبر                                                                                             سه شنبه ١۴ دیماه ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" حراست شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از ادامه اشتغال ٢ فعال سندیکایی که به تازگی از زندان آزاد شده اند ممانعت به عمل می آورد.
فعالین سندیکایی مرتضی کمساری و علی اکبر نظری پس از آزادی از زندان از ادامه اشتغال آنها در شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه ممانعت به عمل می آورند. حراست شرکت واحد بازگشت به کار آنها را منوط به تبرئه شدن در دادگاه انقلاب نموده است.
بازجویان وزارت اطلاعات با تعلیق کردن این دو فعال سندیکایی سعی دارند که فشار مالی و معیشتی را بر آنها و خانواده هایشان تشدید نمایند. لازم به یادآوری است که فعال سندیکایی مرتضی کمساری در ٢ آذر و علی اکبر نظری در ٩ آذر دستگیر شدند و پس از چند هفته بازداشت و قرار دادن در شرایط سخت و طاقت فرسا با وثیقه های سنگین مالی آزاد شدند.
در حال حاضر ۴ تن از رهبران و اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نام های آقایان منصور اسالو،ابراهیم مددی،رضا شهابی وغلامرضا غلامحسینی در زندانهای اوین و گوهردشت در شرایط قرون وسطایی و غیر انسانی در اسارت بسر می برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری،شکنجه ، قرار دادن درسلولهای انفرادی و تعلیق از کار فعالین سندیکایی بدون حقوق و مزایا را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار و همچنین از سندیکاههای کارگری جهان خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب فعالین کارگری در ایران است.