افق روشن
www.ofros.com

تحصن كارگران چینی البرز، تجمع تاكسی داران شاهرود و كارگران مه نخ


آژانس ایران خبر                                                                                           جمعه ٣١ اردیبهشت ١٣٨٩

تحصن كارگران چینی البرز دراعتراض به انحلال كارخانه

روز دوشنبه ٨٩.۲.٢٧ بیش از ١٦٠ كارگر كارخانه چینی البرز قزوین در ادامه تجمعات روزهای گذشته مجددا در این كارخانه تجمع كرده و متحصن شدند . این كارگران از ساعت ٠٧٠٠ به كارخانه آمده وكارت حضورزدند و برای پیگیری حقوق های معوقه و در اعتراض به حكم انحلال این شركت ، تحصن كردند.

--------------------------

تجمع اعتراضی تاكسی داران شاهرود در مقابل فرمانداری این شهر

٣٠٠ نفر از تاکسی داران شاهرود صبح روز ٢٨ اردیبهشت در حركتی اعتراضی با تجمع در مقابل فرمانداری و به صدا در آوردن صدای بوق ماشین های خود اعتراضشان رادررابطه با صف طویل گازابراز داشتند. این حركت اعتراضی حدود ٣٠ دقیقه به طول انجامید ، یكی از این تاكسی داران به خبرنگارآژانس ایران خبـــــــر گفت: ” مابایددر هردو روز ٣ الی ٤ ساعت در صف گاز بمانیم تا سوخت ماشینهایمان را بزنیم واین یک مشكل بسیار بزرگ است به طوری که هم وقتمان گرفته می شود وهم مسافرین بسیاری منتظرتاکسی باید بمانند” . تاكسی داران معترض در انتهای تجمع از مسئولین خواستند که چندجایگاه، مخصوص تاکسی ها قرار دهند و یا راه حلی در جهت رفع این مشكل در نظر بگیرند.

--------------------------

تجمع اعتراضی كارگران كارخانه مه نخ قزوین

بنا به گزارش دریافتی روز دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ماه ، حدود ۵٠ نفر از كارگران كارخانه مه نخ قزوین در اعتراض به اخراج از كار و تعطیل شدن كارخانه و به منظور پیگیری حقوقهای معوقه خود در مقابل این كارخانه تجمع اعتراضی داشتند . یكی از كارگران ضمن اعتراض به شگرد مقامات زیربط و دادن وعده و وعید های بی محتوا به كارگران و در اعتراض به وضعیت زندگی اسفباری كه كارگران دارندبه خبرنگارآژانس ایران خبـــــــر گفت:” دیگر نمیدانیم به كجا باید مراجعه كنیم و چه كاری باید انجام دهیم هر كار كه میسر بود از كانال قانونی دنبال كردیم، اما جوابی به ما داده نشد ، جاده را بستیم ، اعتراض كردیم ، جلوی استانداری و فرمانداری و.... رفتیم ، امانتیجه ای ندیدیم، همه مقامات هم ، مشكلات ما را كاملا خوب میدانند اما كسی كه درد كارگر را درك كند و مشكل مارا حل كند در این مملكت پیدا نمیشود و معلوم نیست این شرایط ما تا كی ادامه خواهد د اشت”.

آژانس ایران خبر - ۲۹/۲/۱۳۸۹