افق روشن
www.ofros.com

پرونده سازی برای زندانیان اعتصابی و قدرت نمایی نیروهای سركوبگر در سنندج

آژانس ایران خبر                                                                                    پنجشنبه ٢٨ آبان ۱٣٨٨

پرونده سازی برای ٦٠ اعتصاب کننده درزندان سنندج

طبق تازه ترین گزارشات رسیده از زندان سنندج، امجدی (دادستان سنندج) با همکاری محمد خسروی (رئیس زندان سنندج) ٦٠ پرونده ی جدید برای ٦٠ اعتصاب کننده ی زندان سنندج باز میکند.
دوشنبه ی هفته ی گذشته ٦٠ نفر از فعالین سیاسی و مدنی زندان سنندج در اعتراض به نیت قوه ی قضاییه به اعدام احسان فتاحیان, اعتصاب غذای نامحدود را رسما به مسئولین زندان اعلام کردند. احسان نیز در میان اعتصاب کنندگان بود. محمد خسروی با تحویل برگه های اعتصاب زندانیان به دفتر دادستانی, اقدام به ساختن پرونده ی جدید برای هر ٦٠ نفر اعتصاب کننده کرده است. گمان میرود مجازات اعتصاب، به نفری ٣٠٠ هزار تومان جریمه نقدی ختم شود. ٢٦/٨/١٣٨٨

قدرت نمایی كاذب نیروهای سركوبگر در سنندج

به گزارش خبرنگارآژانس ایران خبر دیروز سراسر سطح شهر سنندج از نیروهای ویژه بخصوص موتور سوار پربود , گویا هدف اصلی این مزدوران قدرت نمایی و مانور بود . پس از اعدام احسان فتاحیان و اعتراضات مردم و بازداشت تعدادی از معترضان ، بازپرس ویژه ای جهت اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی اعزام شده است ,با توجه به اعتراضات مردم و بخصوص تهدید مادر وی مبنی بر اینكه اگر پسرش رااعدام كنند در مركز شهر خودسوزی خواهد كرد , مزدوران حكومتی سعی درترساندن مردم وبه نوعی زهر چشم گرفتن ازمردم دارند . فضای شهر سنندج ازبعد از اعدام شهید احسان فتاحیان هنوز ناآرام است .

آژانس ایران خبر - ۲۸/۸/۱۳۸۸