افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی کارگران شرکت آونگان اراک

آژانس ایران خبر                                                                                    یکشنبه ۵ مهر ۱٣٨٨

کارگران شرکت آونگان اراک جلوی درب این کارخانه تجمع کردند . علت این تجمع اعتراضی به تعویق افتادن حقوق و مزایای چند ماهه بوده است . این کارگران معترض که روز پنجشنبه هم در اداره کار استان تجمع کرده بودند بر پرداخت نشدن شش ماه حقوق و مزایا و پرداخت نشدن سنوات بازنشسته ها اعتراض داشتند.
دراین رابطه یكی از كارگران معترض گفت : حدود پنج سال است که شرکت آونگان به بخش خصوصی واگذار شده واز زمان واگذاری مشکلات بسیاری برای این کارخانه و کارگران آن بوجودآمده است . مدیر عامل کارخانه بسیاری از تجهیزات آونگان را فروخته و یا برای نصب به مکان دیگری انتقال داده است . هم اكنون چهار نفر از اعضای شورای کارگری شرکت آونگان بازداشت شده اند، علاوه برآن هم اکنون برق کارخانه به دلیل پرداخت نکردن صورت حساب قطع شده و جریان گاز طبیعی هم بدلیل بدهی دو میلیارد ریالی به شرکت گاز در شرف قطع است .
این كارگر معترض ادامه داد: ما بارها در جلوی درب کارخانه اداره کار استان استانداری مرکزی و فرمانداری تجمع کرده ایم و چند بار خیابان مقابل شركت را مسدود كرده ایم . اما مسئله ودرخواست ما حل و فصل نمیشود .
شرکت آونگان اراک به عنوان بزرگترین سازنده برج های انتقال نیرو و مخابراتی در سطح كشور است اما از دادن حقوق ومزایا به كارگرانش عاجز است . ۴/۷/۱۳۸۸