افق روشن
www.ofros.com

اعتراض کارگران به تغییر ساعت کاری و سخنان یک كارفرمای بسیجی

خودرو کار - ایران خبر                                                                             یکشنبه ١۵ آذر ۱٣٨٨


اعتراض کارگران ایران خودرو به سیاست تغییر ساعت کاری شرکت

تصمیم مدیریت ایران خودرو برای تغییر ساعت کار وفشار بیشتر برای کارگران بخصوص در سالنهای تولیدی با اعتراض شدید کارگران به شکست انجامید طبق خبرهای رسیده حاکی از آن بود که مدیریت تصمیم گرفته بود که ساعت کاری شیفت صبحکاری را از ساعت ۷صبح تا ۷ بعد از تغییر دهد که با این تغییرات مدیریت می خواست از ساعت اضافه کاری کاسته وساعت اضافه را عملا بر دوش کارگران بیاندازد وبا کاهش ساعت کاری در شیفت بعداز ظهر جبران ساعت کرده وکارگران را واردار کند بدون اضافه کاری روزانه ۱۲ ساعت کار طاقت فرسا آنهم در سالنهای تولیدی داشته باشند. که این مسله با اعتراض یکپارچه کارگران روبروشده و هنوز اعلام نشده شکست خورد.

خودرو کار

www.khodrokar.blogfa.com

--------------------

كارفرمای بسیجی: هر غلطی می خواهید بکنید

ما اینقدر سمبه مان پرزور است که هیج راهی به جایی نخواهید برد!

گزارشی كه در زیر میخوانید صحبتهای یك كارگر دردمند است كه توسط خبرنگار آژانس ایران خبر تهیه و تنظیم گردیده است: چند سالی است که در زیرزمین مساجد محل طبخ غذا ایجاد شده است که در اختیار بسیجیان پایگا ههای بسیج می باشد .منهم حدود دوسال كارگر یكی از همین آشپزخانه ها در خیابان آزادی بودم.
بعداز چندی که از کارکردن من گذشت، مشاهده كردم که کارگرانی برای دریافت حق و حقوق دوره هایی که در این آشپزخانه کار کرده اند مراجعه کرده و با جواب ندارم و برخورد زننده و تند کارفرما روبه رو می شوند.تازه متوجه شدم که نامبرده (کارفرما) هر از گاهی تعدادی کارگر را استخدام می کند و بعد از مدتی برای اینکه حقوقشان را پرداخت نکند کارگران را اخراج می کند و این در واقع طرح آنها بود , یعنی همینکه با اعتراض كارگران مبنی برعدم پرداخت حقوق معوقه روبه رو می شدند كارگران را اخراج میكردند . وقتی هم كه کارگران از طرح شکایت صحبت می کردند در جواب این را می شنیدند که بروید هر غلطی می خواهید بکنید ما اینقدر سمبه مان پرزور است که هیج راهی به جایی نخواهید برد.بلی سمبه شان اینقدر پر زور است که در سرکوب ها این همه جوان رابه شهادت می رسانند و راست راست می گردند و مزد خود را میگیرندوازآن طرف این طوركارگران را استثمار میكنند .

آژانس ایران خبر - ۱۵/۹/۱۳۸۸