افق روشن
www.ofros.com

هفته دوم اعتصاب کارگران مترو اهواز و هشتمین روز اعتصاب كارگران كیسون


ایسنا - ایلنا                                                                                               دوشنبه ۱۴ شهریور ماه ١٣٩٠

آغازهفته دوم اعتصاب کارگران متروی (قطارشهری) اهواز

امروزاعتصاب کارگران متروی اهوازوارد دومین هفته خودشد.طی هفته گذشته وعده های توخالی مدیران سازمان قطارشهری اهوازوشرکت کیسون برای فریب کارگران وشکستن اعتصاب ادامه داشته وهرکدامشان دیگری را مسئول عدم پرداخت حقوق کارگران قلمداد می کنند.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهوازدرهمین رابطه به خبرنگارایسنا گفت: پیمانكار قول داده بود كه تا روز شنبه حقوق یك‌ماه كارگران را پرداخت كند، ولی فعلا به قول خود عمل نكرده است.
عباس هلاكویی همچنین اظهار كرد: با توجه به این‌كه حقوق پنج ماه كارگران متروی اهواز از سوی پیمانكار پروژه پرداخت نشده است، این كارگران همچنان دست از كار كشیده‌اند.
وی افزود: مدیرعامل شركت "كیسون" هفته گذشته به استانداری خوزستان قول داد كه تا روز شنبه حقوق یك‌ماه كارگران را پرداخت كند، ولی تاكنون به قول خود عمل نكرده است.
هلاكویی با بیان این‌كه پیمانكار پروژه قطار شهری اهواز از كارفرما طلبی ندارد، تصریح كرد: با وجود تزریق منابع مالی به پروژه، پیمانكار در پرداخت حقوق كارگران كوتاهی كرده و به نظر می‌رسد قصد دارد از این طریق كارفرما را تحت فشار قرار دهد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز خاطرنشان كرد: پرداخت حقوق كارگران متروی اهواز از سوی پیمانكار، ٦ ماه تاخیر داشت كه پس از تزریق یك‌میلیارد تومان از سوی سازمان قطار شهری در هفته گذشته، حقوق یك‌ماه كارگران پرداخت شد.
وی با بیان این‌كه پیمانكار پروژه تاكنون لیست دقیقی از كارگران خود به كارفرما ارائه نداده است، تاكید كرد: سازمان قطار شهری اهواز ترجیح می‌دهد كه لیست كارگران را دریافت كند تا پرداخت حقوق به صورت مستقیم از سوی این سازمان انجام شود، ولی پیمانكار تاكنون این لیست را ارائه نداده است.

-------------------

اعتصاب كارگران كیسون ادامه دارد

ایلنا: دبیراجرایی خانه کارگر استان خوزستان گفت: اعتصاب کارگران کیسون وارد هشتمین روزخود شده‌است.
آقایارحسینی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: ۴۰۰ کارگر شرکت کیسون که برای متروی اهوازکار می‌کند دراعتراض به عدم پرداخت ۷ ماه حقوق خود اعتصاب‌کرده‌اند که درچندروزگذشته فقط یک ماه از۷ ماه حقوق معوقه آنان پرداخت شده‌است.
دبیراجرایی‌خانه‌کارگر استان خوزستان با بیان اینکه تاکنون هیچ یک از مسئولان این استان پاسخگوی مشکلات کارگران کیسون نبوده‌اند، اظهار داشت: این موضوع بیانگر بی‌توجهی مسئولان استان خوزستان به قشرکارگر است.
حسینی گفت: مدیرعامل مترو می‌گوید مطالبه‌ای به شرکت کیسون ندارد و مدیران این شرکت نیزمی‌گویند همه مبالغ پرداختی مترو به‌کارگران داده شده است.