افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران كشت و صنعت شوشتر و

هفت‌تپه، پترشیمی ماهشهر و وضعیت کارگران آبادانی


ایسنا - ایران خبر                                                                                         سه شنبه ۲۳ فروردین ١٣٩٠


تجمع اعتراضی كارگران كشت و

صنعت كارون، شوشتر و هفت‌تپه در مقابل مجلس

تعدادی از كارگران شركت‌های كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت‌تپه در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مجلس در خصوص پرونده وصل بیمه این كارگران در مقابل درب مجلس تجمع كردند.
به گزارش ایسنا، این كارگران درتجمع صبح امروز سه‌شنبه -خود اعلام كردند كه طبق مصوبه كمیسیون اجتماعی ودرطی تحصن تعدادی ازاین كارگران درتاریخ ‌١٩/١٢/٨٧ قرارشد فصول بیكاری این كارگران درسنوات بیمه آنها وصل شود.
این در حالی است كه تا این تاریخ سازمان تامین اجتماعی این كار را انجام نداده است.
این افراد پلاكارد در دست داشتند كه مضمون آن عبارت بود از این كه ما نمایندگان كارگران نی‌بر شركت‌های كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت‌تپه در كمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به حساسیت موضوع، تقاضای جلسه فوری و بررسی پرونده وصل بیمه این كارگران را خواستاریم.

------------------

تجمع و تحصن كارگران پتروشیمی ماهشهر

امروز سه شنبه كارگران پتروشیمی بندر امام در محوطه بزرگ مقابل ساختمان مركزی تجمع و تحصن خود را از سرگرفتند. این كارگران خواهان پایان یافتن نقش واسط پیمانكاران می باشند. خواسته كارگران مدت ها است كه از سوی آنها طرح و ابراز شده اما هیچگاه عملی نشده است. كارگران در سال گذشته تهدید كرده بودند كه چنانچه از فروردین سال جاری این طرح اجرایی نشود، دست از كار خواهند كشید. علت شروع اعتراض و اعتصاب كارگران تروشیمی شركت های ایران، ژاپن، بوعلی سینا، امیركبیر نیز همین است و به گفته كارگران تا رسیدن به خواست هایشان ادامه خواهد یافت.

------------------

كارگران آبادانی، آتش زیر خاكستر

آبدنبال تجمعات اعتراضی و تحصن كارگران شركت ساختمان نصب پالایشگاه آبادان كه در اسفندماه گذشته به خاطر حقوق های معوقه صورت گرفت، ١١٠ نفر از این كارگران به جرم شركت در این تحصن و دامن زدن به اعتراضات كارگری از كار اخراج شدند.
یكی از كارگران این كارخانه در این باره گفت، بعد از چند روز تعطیلی عید در سال جدید ما را اخراج كرده و اجازه كار وآمدن به شركت به ما ندادند. عوامل دولت به این ترتیب خواستند كه زهر خود را علیه كارگرانی كه جویان حق و حقوقشان هستند، بریزند اما وضعیت در شركت آرام نیست و كارگران مانند آتش زیر خاكستر می مانند.