افق روشن
www.ofros.com

،جان باختن کارگر ١٨ ساله

بیکاری کارگران صنایع پتو و وضع كارگران رنگسازی


هرا - ایلنا - اینا                                                                                             چهارشنبه ١۵ دیماه ١٣٨٩


مرگ كارگر ١٨ ساله براثر گودبرداری

یک كارگر ١٨ ساله كه زیر آوار دیوار مدفون شد پس از ساعت‌ها خاک‌برداری و سعی و تلاش جسد فرد فوت شده خارج و به بالا انتقال و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت.
به گزارش واحد مرکزی خبر، گودبرداری غیراصولی بار دیگر حادثه‌ای مرگبار رقم زد و موجب مرگ كارگری جوان در عملیات گودبرداری ساختمانی در خیابان باهنر شد.
روز یكشنبه گودبرداری غیراصولی برای ساخت یک ساختمان در زمینی به وسعت ۵٠٠ متر مربع در خیابان شهید باهنر تهران منجر به مرگ كارگر ١٨ ساله شد.
بر اساس این گزارش، این كارگر كه زیر آوار دیوار مدفون شد پس از ساعتها خاك برداری و سعی و تلاش جسد فرد فوت شده خارج و به بالا انتقال و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت.

--------------------

شركت صنایع پتو تعطیل شد

دبیر اجرایی خانه كارگر استان قم گفت: شركت صنایع پتو به جمع واحدهای تعطیل شده این استان پیوست.
به گزارش ایلنا، علی طالبی افزود: این شركت تولید‌كننده پتو بود و بهترین محصولات را تولید می‌كرد و حدود ٢٠ كارگر درآن اشتغال داشتند.
دبیراجرایی خانه كارگر استان قم با بیان اینكه شركت صنایع پتو متعلق به بخش خصوصی بود، اظهار داشت: این واحد تولیدی پیش از ٣٠ سال سابقه فعالیت داشت.
وی كمبود نقدینگی و مدیریت غیركارشناسی را از علل اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی كشور دانست.

--------------------

كارگركارخانه رنگسازی: ما زندگی نمی كنیم، تنها نفس می كشیم!

كارگران كارخانه رنگسازی نسبت به فشاری كه به دنبال طرح یارانه ها بر كار و زندگی آن ها وارد شده، معترض هستند. یكی از كارگران كارخانه رنگ سازی در تهران در این باره گفت: ”با میزان حقوقی كه ما دریافت می كنیم و گرانی اجناس، امكان زندگی برایمان وجود ندارد، ما تنها نفس می كشیم! من موارد متعددی را سراغ دارم كه كارگران، در ١٠ روز آخر ماه، برسر تهیه دو قرص نان محتاج هستند! خیلی اوقات حتی ده هزار تومان هم در زندگی یك كارگر تعیین كننده است! این وضعیتی است كه متاسفانه ما در آن قرار داریم”.