افق روشن
www.ofros.com

اخراج ۱۰۰ کارگر شرکت عمران ساحل در عسلویه


تیکا کلاکی                                                                                                           دوشنبه ۴ دی ١٣٩١

اخراج ۱۰۰ کارگر شرکت عمران ساحل در عسلویه

شرکت عمران ساحل از زیر مجموعه‌های قرارگاه خاتم الانبیا که در عسلویه مشغول کار است یک شنبه سوم دی‌ ماه ۱۰۰ کارگر کارگاه استحصال زمین از دریا را اخراج کرد ، قبل ذکر است تمامی‌ کارگران این شرکت مدت سه ماه می‌باشد که هیچ حقوقی دریافت نکردند.

*************

تداوم اعتصاب سراسری در فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

اعتصاب سراسری در فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که از یک هفته پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و کل کار پروژه تعطیل شده است قابل ذکر است شرکت‌ها و تعداد کارگران آن‌ها که در اعتصاب میباشند به این قرار است ، شرکت پیمسی با ۲۰۰ کارگر ، شرکت شرکت مبنا ۱۲۰۰ کارگر ، شرکت پایبندان ۶۰۰ کارگر و شرکت نیاوران ۲۰۰۰ کارگر ، در ضمن این دو فاز به طور مستقیم زیر نظر بیت رهبری اداره میشود و به گفت مسئولین رده بالا در صورت لغو اعتصاب به علت نبود ماتریال قادر به ادامه کار نیستند قابل ذکر است که تا به امروز همه این کارگران ۴ ماه حقوق معوقه هم دارند.
اما فاز‌های ۲۰ و ۲۱ کارگران مشغول به کار در این دو پروژه هم به احتساب اعتصاب آذر ماه ۵ است که حقوقی دریافت نکرده اند و در پی‌ اعتصاب در روز‌های سه شنبه و چهار شنبه تهدید کرده اند که در صورت برآورده نشدن مطالباتشان هفته آینده کل پروژه را تعطیل میکنند ، اسامی شرکت‌های فعال در این دو پروژه به این ترتیب است ، شرکت جهان پارس با ۱۷۰۰ کارگر و شرکت انرژی گستر با ۷۰۰کارگر.

*************

خبر فوری!

اخراج ۲۰۰ کارگر اعتصابی فاز ۱۵ پارس جنوبی و تشکیل لیست سیاه برای کارگران این منطقه در پی‌ اعتصاب کارگران در فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که از چند روز پیش شکل گرفته بود و بیش از ۲۰۰۰ کارگر این منطقه برای حقوق‌های معوقه خود دست به اعتصاب زده بودند امروز شرکت پترو پارت در فاز ۱۵ پارس جنوبی ۲۰۰ کارگر خود را اخراج کرد.
در ضمن در حرکتی ضدّ کارگری در این منطقه لیستی به اسم لیست سیاه تشکیل شده است تا کارگرانی را که دست به اعتصاب میزنند شناسایی کرده و اسم آنها را وارد این لیست میکنند تا دیگر در هیچ پروژه یا شرکتی در کل منطقه قادر به کار نباشد.

*************

تداوم اعتصاب سراسری در فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

اعتصاب سراسری در فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که از یک هفته پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و کل کار پروژه تعطیل شده است قابل ذکر است شرکت‌ها و تعداد کارگران آن‌ها که در اعتصاب میباشند به این قرار است ، شرکت پیمسی با ۲۰۰ کارگر ، شرکت شرکت مبنا ۱۲۰۰ کارگر ، شرکت پایبندان ۶۰۰ کارگر و شرکت نیاوران ۲۰۰۰ کارگر ، در ضمن این دو فاز به طور مستقیم زیر نظر بیت رهبری اداره میشود و به گفت مسئولین رده بالا در صورت لغو اعتصاب به علت نبود ماتریال قادر به ادامه کار نیستند قابل ذکر است که تا به امروز همه این کارگران ۴ ماه حقوق معوقه هم دارند.
اما فاز‌های ۲۰ و ۲۱ کارگران مشغول به کار در این دو پروژه هم به احتساب اعتصاب آذر ماه ۵ است که حقوقی دریافت نکرده اند و در پی‌ اعتصاب در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه تهدید کرده اند که در صورت برآورده نشدن مطالباتشان هفته آینده کل پروژه را تعطیل میکنند، اسامی شرکت‌های فعال در این دو پروژه به این ترتیب است، شرکت جهان پارس با ۱۷۰۰ کارگر و شرکت انرژی گستر با ۷۰۰کارگر

تیکا کلاکی