افق روشن
www.ofros.com

تحصن ۷۵۰ کارگر کارخانه نساجی مازندران درمقابل فرمانداری قائم شهر


بهروز کارونی                                                                                                       جمعه ١۴ آبان ١٣٨٩

خبرگزاری « فارس» گزارش داد که ۷۵۰ تن از کارگران کارخانه نساجی مازندران روز چهارشنبه پس از راهپيمايی از محل اين واحد توليدی، در مقابل فرمانداری قائم شهر تحصن کردند.
اين کارگران گفتند که از آذر سال گذشته، چهار ماه عيدی و پاداش خود را دريافت نکرده اند و سه ماه از حقوق سال جاری نيز به آنان پرداخت نشده است.
حشمت الله رئيسی، کارشناس مسايل کارگری در آلمان، با اشاره به اينکه پرداخت نشدن حقوق کارگران، يکی از مشکلات بزرگ آنها به شمار می رود، با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس به « راديو فردا» می گويد:« حدود ۹۰ درصد واحدهای نساجی در ايران که حدود ۳۰ درصد کارگران بخش صنعت را در بر می گيرد، بحران زده و يا در معرض تعطيلی هستند.»
وی می افزايد که به دليل فرسودگی دستگاه ها در کارخانه های نساجی و نيز سياست واردات بی رويه از سوی دولت، بخش نساجی ايران توان رقابت با منسوجات خارجی را ندارد.
خبرگزاری فارس به نقل از کارگران اين کارخانه نوشت که نانوايی‌ها ديگر به آنها نان اقساطی نمی فروشند و تمام فروشگاه‌ها به علت بدهی بالای آنها از فروش اغذيه و پوشاک خودداری می‌کنند.
اين کارگران با اعلام اينکه بعضی از آنها، فرزندان دانش آموز و دانشجوی خود را از مدرسه و دانشگاه بيرون آورده اند، خواستار دريافت حقوق معوقه خود شدند.
در اين ميان، علی پيرفلک، سرپرست فرمانداری قائم شهر، با حاضر شدن در جمع کارگران معترض نساجی مازندران گفت: مديرعامل شرکت بايد در جمع آنان حضور يابد و جوابگوی مشکلات آنها باشد.
در پی تحصن صدها کارگر کارخانه نساجی مازندران، مديرعامل اين کارخانه در تماس تلفنی با سرپرست فرمانداری قائم شهر گفت: تا اول آذر امسال، برنامه زمان‌بندی برای نحوه پرداخت حقوق تدوين کرده‌است و حقوق يک ماه از حقوق کارگران، روز ۲۳ آبان پرداخت می شود.
اين نخستين بار نيست که کارگران کارخانه نساجی مازندران با اين مشکل مواجه شده اند.
آنان در سال گذشته نيز با همين مشکل روبرو شدند که اقدام به تجمع در مقابل فرمانداری قائم شهر کردند.
کارگران کارخانه نساجی مازندران، تنها کارگرانی نيستند که با اين مشکل مواجه شده اند يا روبرو می شوند.
علی، کارگر مجتمع توليد گوشت زياران در آبيک قزوين، که کارگران آن از ۲۱ ماه پيش حقوق خود را دريافت نکرده اند، به « راديو فردا» می گويد که کارگران کارخانه ها و شرکت های بسياری در اين منطقه حقوق خود را دريافت نکرده اند.
او می گويد: پرداخت نشدن حقوق، زندگی کارگران گوشت زياران را مختل کرده است، و می افزايد که « ما حتی توان خريد نان و گذاشتن آن را بر روی سفره خانواده های خود ندارند.
حامد، يک کارگر در استان خوزستان، به « راديو فردا» می گويد برخی از کارخانه هايی نيز که فروش خوبی هم دارند، حقوق کارگران خود را پرداخت نمی کنند و در اين مورد به کارخانه های لوله سازی اهواز و لوله سازی خوزستان اشاره می کند.
وی می افزايد که کارگران لوله سازی خوزستان از ۱۵ ماه پيش حقوق خود را دريافت نکرده اند.

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران لاستیک البرز
در همين حال، گزارش ها حاکی از آن است که ۱۳۰۰ کارگر کارخانه لاستيک البرز تهران، در پی قول نمايندگان وزارت صنايع و کارفرما با خواسته هايشان، از روز چهارشنبه به اعتصاب حدودا يک ماهه خود پايان دادند.
يکی از کارگران لاستيک البرز به راديو فردا گفت که نيمی از حقوق شهريور ماه کارگران پرداخت شدن و گفته شده است که بلافاصله پس از پرداخت وام به کارخانه، حقوق شان را دريافت خواهند کرد.
همچنين خواسته مهم ديگر کارگران، يعنی از سرگيری فعاليت کارخانه با انتقال مواد اوليه به انبار اين واحد توليدی، تحقق يافت. اين کارگر گفت که کارگران با شروع به کار از روز شنبه موافقت کرده اند