افق روشن
www.ofros.com

تبعید شاهرخ زمانی به زندان یزد


کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی                                                                             پنجشنبه ١١ خرداد ١٣٩١

تبعید شاهرخ زمانی به زندان یزد

در پی خارج کردن شاهرخ زمانی با دست بند و پابند از زندان تبریز، خبرهای دریافتی حاکی از این است که این کارگر مبارز به زندان یزد منتقل شده است. ماموران وزارت اطلاعات در حالی شاهرخ زمانی را به زندان یزد تبعید کرده اند که دادگاه هیچ گونه حکمی در این رابطه نداشته و این انتقال به طور کاملا غیر قانونی انجام شده است. بدین ترتیب سیر آغاز شده در روند دستگیری و پرونده سازی برای این فعال کارگری که از نزدیک به یک سال پیش آغاز شده، هم چنان ادامه دارد و رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی حتی به قوانین ارتجاعی خود نیز کوچک ترین اعتنایی نمی کند.
این تبعید علاوه بر افزایش فشار بر روی شاهرخ زمانی، فشار مضاعفی نیز خواهد بود برای خانواده ی وی که از ملاقات های محدود و هر چند وقت یک بار نیز محروم خواند شد.
هم چنین مطابق خبرهای دریافتی از زندان تبریز در پی خارج کردن ناگهانی شاهرخ زمانی از این زندان از همان لحظات اول، جو زندان متشنج بوده و زندانیان و همبندان وی به شدت به این موضوع معترض هستند.
ما ضمن محکومیت شدید این تبعید از تمامی فعالین کارگری و سیاسی می خواهیم تا به هر نحو شده در مقابل این اقدامات جمهوری سرمایه داری اسلامی که برای فشار هر چه بیشتر جهت در هم شکستن مقاومت این کارگر مبارز است ایستاده و با اتحاد عمل آزادی شاهرخ زمانی و سایر کاگران مبارز و زندانی را محقق کنند.

کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی - ٩/٣/١٣٩١

*************

انتقال شاهرخ زمانی از زندان تبریز به محلی نامعلوم

مطابق اخبار دریافتی از زندان تبریز ساعت دو بعد از ظهر امروز هفتم خرداد ماه ماموران اداره ی اطلاعات شاهرخ زمانی را با دست بند و پابند از زندان تبریز خارج کرده و به مکان نامعلومی انتقال داده اند.
این انتقال بدون هیچ گونه توضیح و دلیل قانونی انجام گرفته و موجب نگرانی شدیدی در بین خانواده و دوستان شاهرخ زمانی شده است. به نظر می رسد رژیم سرمایه داری اسلامی دور جدیدی از فشارها را برای در هم شکستن مقاومت این کارگر زندانی آغاز کرده است.
ما از تمامی فعالین کارگری و سیاسی می خواهیم تا متحدانه در مقابل این توطئه بایستند.
خبرهای تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام خواهد شد.
هم چنین صبح امروز محمد جراحی با انتقال به بند خود و رسیدن به خواسته هایش ( حق تلفن، ملاقات، هواخوری و... ) به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی - ٧/٣/١٣٩١