افق روشن
www.ofros.com

شاهرخ زمانی بازداشت شد


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی                                                                            سه شنبه ٢٧ دی ماه ١٣٩٠

راديو ندا: شاهرخ زمانی مجدداً دستگير شد اینجا کلیک نمائید!

خبر تکمیلی

بازداشت و احضار فعالین تبریز

اداره ی اطلاعات تبریز در اقدامی غیر قانونی ، طبق عادت معمول نیروهای پلیسی جمهوری اسلامی ظهر روز یک شنبه ٢۵ دی ماه اقدام به بازداشت شاهرخ زمانی و احضار محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش کرده بود.
با گذشت سه روز از بازداشت مجدد شاهرخ زمانی فعال کارگری در تبریز هم چنان اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست. با توجه به عدم انتقال وی به بند عمومی زندان مرکزی تبریز به نظر می رسد بازداشت وی نه برای اجرای حکم ١١ سال زندان که در مرداد ماه سال جاری برای وی در نظر گرفته شده بود، بلکه جهت پرونده سازی جدید علیه او انجام شده است. شایان ذکر است شاهرخ زمانی به رفقا و خانواده ی خود اعلام کرده بود که در صورت بازداشت مجدد همانند دور گذشته ی مدت بازداشت برای اعتراض به محاکمه و زندانی کرد خود که هیچ گناهی مرتکب نشده است ، دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد.
یادآوری می کنیم که شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش فعالان کارگری و دانشجویی چپ تبریز در خرداد ماه امسال بازداشت ودر مرداد ماه از طرف شعبه ی یک دادگاه "انقلاب" تبریز مجموعا" به بیست و دو سال و نیم زندان محکوم شدند. این فعالین به تدریج و با صدور قرار وثیقه به طور موقتی از زندان تبریز آزاد شدند.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی - ٢٧/١٠/١٣٩٠

**************

شاهرخ زمانی بازداشت شد

خبر رسیده حاکی از این است که امروز یکشنبه ٢۵ دی ماه ١٣٩٠ شاهرخ زمانی در محل کارش در تبریز دستگیر شده است. هنوز از جزئیات دستگیری وی و اینکه به چه دلیل ، توسط کدام بخش دستگیر شده است بدست نیامده است و همچنین محل نگهداری وی نیز مشخص نیست.
لازم به توضیح است که پرونده قبلی شاهرخ که حکم ١١ سال زندان برای او صادر کرده بودندبنا به اعتراض مجدد شاهرخ به دادگاه ٢٩ دیوان عالی انتقال یافته است . بنا براین دستگیری اخیر نمی تواند در رابطه با پرونده قبلی باشد.چون آن پرونده هنوز به دادگاه اجرای احکام تحویل داده نشده است.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی