افق روشن
www.ofros.com

بازداشت یک فعال سیاسی دیگر در خرم آباد

کمیته هماهنگی                                                                                       یکشنبه ٢٢ آذر ۱٣٨٨

عباس دالوند، روزنامه نگار و قعال سیاسی- اجتماعی خرم آباد، روز شنبه ١۴ آذر از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دستگیرشده است و تاکنون هیچ خبری از او در دست نیست. فرهاد شرفی، دیگر فعال سیاسی- اجتماعی این شهر، و یکی از بستگان او به نام فرشاد که روز چهارشنبه ١١ آذر دستگیر شده اند همچنان در بازداشت به سر می برند بی آن که حتی خانواده هایشان خبری از آنان داشته باشند. گویا عصر امروز (چهارشنبه ١٨ آذر ) فرشاد به زندان پارسیلون خرم آباد منتقل شده است ولی از فرهاد همچنان هیچ خبری در دست نیست. ما بازداشت این فعالان را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط آنان هستیم.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١٨ آذر ٨٨

http://www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com