افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران معدن مس در شیلی

کمیته هماهنگی                                                                                                 چهارشنبه ١٦ دی ۱٣٨٨

دوشنبه چهارم ژانویه، سانتیاگو- امروز کارگران دو معدن بزرگ مس در شیلی برای افزایش دستمزد و شرایط بهتر کاری دست به اعتصاب زدند. این دو معدن متعلق به شرکت بزرگ معدن شیلی Codelco بزرگترین تولید کننده مس در جهان است. این دو معدن به نام های Chuquicamata و Mina Sur mines روی هم ۴ درصد مس جهان را تولید می کنند. در ماه های اخیر قیمت مس در بازارهای جهانی به سرعت افزایش داشته است به صورتی که هر تن مس به بهای ٧ هزار دلار در بازارهای جهانی به فروش می رسد. این دو معدن هر سال بیش از ۵/١ میلیون تن مس تولید می کند، و بیش از ۵٦٠٠ کارگردر این معادن با بدترین شرایط کاری و دستمزدهای ناچیز مورد استثمار قرار می گیرند.

منبع: نشریه انگلیسی علیه کار مزدی - ژانویه ٢٠٠١٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری