افق روشن
www.ofros.com

تبرئه بیژن امیری و محسن حکیمی


کمیته هماهنگی                                                                                                    سه شنبه ١ تیر ١٣٨٩

امروز ٣١/٣/٨٩، شعبه سیزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم تبرئه محسن حکیمی و بیژن امیری از اتهامات وارده را به آنان ابلاغ کرد. این اتهام ها به دستگیری این فعالان کارگری در زمستان ١٣٨٧ مربوط می شد. صبح روز دوم دی ماه ٨٧، بیژن امیری، فعال کارگری و کارگر کارخانه پارس خودرو، در مقابل کارخانه ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج بازداشت شد. شب همان روز، حراست ایران خودرو، که بازداشت توسط او صورت گرفته بود، بیژن امیری را تحویل ماموران وزارت اطلاعات داد تا به زندان اوین برده شود. ماموران پیش از تحویل بیژن به زندان، منزل او را بازرسی و تفتیش کردند. در آنجا، محسن حکیمی نیز، که با شنیدن خبر بازداشت بیژن به کمک خانواده اش شتافته بود، به علت اعتراض به ماموران و به دستور مقام امنیتی مافوقی که تلفنی با این ماموران درتماس بود بازداشت شد. این دو فعال کارگری همان شب به سلول انفرادی در بند ٢٠٩ اوین منتقل شدند و از آن پس مدام تحت بازجویی قرارداشتند. محسن حکیمی علاوه بر تحمل سلول انفرادی مورد ضرب و شتم نیز قرارگرفت. اتهامی که در نخستین جلسه بازپرسی به تاریخ ٣/١٠/٨٧ در شعبه دوم بازپرسی معاونت امنیت دادگاه انقلاب اسلامی به این دو فعال کارگری تفهیم شد، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بود. در آخرین جلسه بازپرسی از محسن حکیمی به تاریخ اول اسفند ٨٧، اتهام دیگری به او تفهیم شد و آن اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور بود. بیژن پس از ۴٠ روز تحمل حبس با قرار کفالت آزاد شد و محسن نیز پس از دوماه زندان با قرار وثیقه صد میلیون تومانی از اوین بیرون آمد.
حدود یک سال پس از این آزادی، این دو فعال کارگری از سوی شعبه ١٣ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دادگاه فراخوانده شدند. آن ها ضمن حضور در دادگاه، برای استفاده از وکیل تقاضای مهلت کردند و دادگاه دو ماه مهلت داد تا وکیل خود را معرفی کنند. در اسفند ٨٨، محمد شریف به عنوان وکیل این فعالان کارگری خود را به دادگاه معرفی کرد و دادگاه پرونده را برای مطالعه در اختیار او گذاشت و نیز تاریخ برگزاری جلسه دادرسی را ٢٣/٣/٨٩ تعیین کرد. روز یک شنبه ٢٣ خرداد ٨٩، بیژن امیری و محسن حکیمی همراه محمد شریف به عنوان وکیل خود در دادگاه حاضر شدند و در مقابل اتهامات وارده از خود دفاع کردند. محمد شریف علاوه بر دفاع شفاهی در جلسه دادگاه، لایحه دفاع کتبی خود را نیز تسلیم دادگاه نمود. یک هفته پس از این جلسه، شعبه ١٣ دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای تبرئه بیژن امیری و محسن حکیمی را صادر و به آنان ابلاغ کرد.
ما ضمن تحسین مقاومت و دفاع پیگیر این فعالان کارگری از جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر، این حکم تبرئه را به آنان و خانواده هایشان و به کل طبقه کارگر شادباش می گوییم و برای آن ها آرزوی تندرستی و سرفرازی و ایستادگی بیش از پیش می کنیم.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٣١ خرداد خرداد ١٣٨٩

http://www.hamaahangi.net
khbitkzs@gmail.com