افق روشن
www.ofros.com

اعتراض هزاران کارگر شرکت واحد به اصلاحیۀ قانون کار


کمیته هماهنگی                                                                                                 شنبه ٢ مهرماه ١٣٩٠

هزاران کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی با امضای طوماری خطاب به وزیر کار جمهوری اسلامی اعتراض و مخالفت خود را نسبت به اصلاحیۀ قانون کار اعلام کردند. خاطر نشان می کنیم که متن اصلاحیۀ قانون کار توسط وزارت کار جمهوری اسلامی در ٧۴ ماده تدوین شده و قرار است در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. متن طومار اعتراضی کارگران شرکت واحد به شرح زیر است:

به نام خدا
وزیر محترم کار و امور اجتماعی

آقای وزیر، در پی نظرخواهی پیرامون تغییرات قانون کار اینجانبان کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام میداریم سالهاست قرار بود که فصل ششم قانون کار تغییر کند و حق آزادی تشکیل تشکلهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه طرح پیشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جایگزین مواد فعلی کار شود تمامی حمایت های قانونی کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنیت شغلی کارگران را به خطر می اندازد. لذا ما کارگران و رانندگان شرکت واحد به این اصلاحیه پیشنهادی اعتراض داریم و مخالفت خود را اعلام میداریم.
این طومار در تاریخ ٩٠/٦/٢ با شماره ١٦۴۴٩٢٢٣٦ در وزارت کار جمهوری اسلامی به ثبت رسیده و به کارگران امضاکنندۀ طومار گفته شده که از تاریخ ٦/١٦/ ٩٠ می توانند نامۀ خود را پیگیری و پاسخ شخص وزیر را طلب کنند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٢٧ شهریور ١٣٩٠