افق روشن
www.ofros.com

شورش مردم تونس


کمیته هماهنگی                                                                                               پنجشنبه ٢٣ دیماه ١٣٨٩

بیکاری، گرانی، فساد و سرکوب. این ها مصائبی است که مردم تونس را به شورش علیه دولت سرمایه داری تونس کشانده است. اعتراض و تظاهرات خیابانی و سپس اعتصاب مردم با خودسوزی یک جوان فارغ التحصیل دانشگاه در اعتراض به بیکاری شروع شد. این جوان در بازار تره بار دست فروشی می کرد. به دنبال خودکشی این جوان، چندین جوان بیکار دیگر خود را آتش زدند. این خودسوزی ها همچون جرقه ای انبار باروت خشم و اعتراض مردم نسبت به نظام سرمایه داری و مصائب آن را منفجر کرد و هزاران نفر به خیابان ها آمدند. پلیس تونس مستقیما به روی مردم معترض آتش گشود که، بر اساس گزارش خبرگزاری ها، در جریان آن ده ها نفر کشته شده اند. دوشنبه گذشته، دولت برای جلوگیری از گسترش مبارزه به مراکز آموزشی تمام مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کرد. امواج توفنده خشم و اعتراض مردم نسبت به سرکوب خونین اعتراضاتشان، دولت را به عقب نشینی واداشت و رئیس جمهوری تونس با انداختن تقصیر این سرکوب به گردن وزیر کشور او را برکنار کرد. اما مردم اعلام کردند که خواهان برکناری شخص رئیس جمهوری هستند. جوانان با سنگ و کوکتل مولوتف و ایجاد سنگر در پشت بام ها به نهادهای دولتی هجوم می برند و آن ها را به تصرف خود درمی آورند. در چند جا، پلیس از دست مردم گریخته و صرفا به حفاظت از نهادهای اصلی و مهم دولت اکتفا کرده است. اکنون، اعتصاب عمومی تمام کشور را فراگرفته است. از سوی دیگر، دولت نیز با اعلام حکومت نظامی مقررات منع رفت و آمد شبانه برقرار کرده است.
یادآوری می کنیم که شورش مردم تونس همزمان با تظاهرات خونین مردم در کشور همسایه آن - الجزایر- در اعتراض به گرانی و افزایش قیمت ها بر اثر حذف یارانه های دولتی صورت گرفته است، تظاهراتی که در جریان آن دولت در مقابل مردم عقب نشست و قیمت ها را به وضعیت سابق برگرداند

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

پنجشنبه ، ٢٣ دی ١٣٨٩