افق روشن
www.ofros.com

بستری شدن علی نجاتی بر اثر سکته قلبی در بیمارستان


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                            سه شنبه ۲۳ فروردین ١٣٩٠


بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، علی نجاتی از روز یکشنبه ٢١ فروردین ماه بر اثر سکته قلبی در بخش سی.سی.یو بیمارستانی در شهر دزفول بستری شده است. به گفته‌ی یکی از اعضای خانواده‌ی نجاتی، اکنون ایشان در ناحیه‌ی قفسه‌ی سینه کماکان دچار درد است، اما تا حدی حال وی رو به بهبود گذاشته است.
علی نجاتی کارگر و عضو هیات مدیره‌ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، مدت هاست که ضمن تحمل شرایط بسیار سخت اقتصادی و به دلیل اخراج‌اش از نیشکر هفت تپه و تحمل شش ماه زندان و دادگاه های مداوم در شرایط بسیار سخت روحی و جسمی به سر می‌برد. لازم به یآدآوری است که او بر اساس احضاریه‌ی قبلی قرار بود در روز ۲۳ فروردین و به دلیل و اتهامی تکراری که پیشتر در آن مورد تبرئه شده، در شهر اهواز محاکمه شود.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن آرزوی بهبودی برای علی نجاتی و دیگر کارگران و فعالین کارگری که دچار بیماری ها و مشکلات جسمی شده اند، خواستار پایان دادن هر چه زودتر به تعقیب قضایی و اخراج کارگران و فعالین کارگری است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

komite.hamahangi@gmail.com

سه شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۰