افق روشن
www.ofros.com

!علی نجاتی مشكلات جدید جسمی پیدا كرده اما هنوز به مرخصی فرستاده نشده


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   شنبه ٢٢ بهمن ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به كمیته هماهنگی، علی نجاتی كارگر زندانی و عضو هیات مدیره سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه، كه با یك اتهام تكراری كه پیشتر بابت آن ٦ ماه حبس كشیده و اكنون محكوم به تحمل یك سال حبس می‌باشد، علاوه بر اینكه از نظر مشكلات قلبی روز به روز بدتر میشود اكنون نیز دچار عفونت در كلیه‌ی چپ شده است.
این وضعیت در حالی اتفاق می‌افتد كه مطابق قانون و با تایید دادستان شوش و پزشكی قانونی برای نجاتی مرخصی پزشكی صادر شده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت این اقدام خواهان اعطای استراحت پزشکی و اعلام آزادی بی قید و شرط برای علی نجاتی می‌باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٩ بهمن ١٣٩٠