افق روشن
www.ofros.com

علی نجاتی در شرایط وخیم جسمی و دیدار با خانوادۀ بهنام ابراهیم زاده


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     شنبه ١٠ دی ماه ١٣٩٠

دیدار جمعی از اعضای کمیته هماهنگی با خانواده ی بهنام ابراهیم زاده

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، جمعی از اعضای کمیته هماهنگی از شهرهای مختلف در روز پنجشنبه ٨ دیماه ٩٠ با خانواده ی بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری دیدار کردند.
اعضای کمیته هماهنگی که از شهرهای مختلف به شهرستان اشنویه رفته بودند ضمن دیدار با اعضای خانواده ی بهنام به گفتگو در مورد مسائل کارگری پرداختند.
بهنام ابراهیم زاده که به دلایل و اتهامات واهی به ۵ سال زندان محکوم شده اکنون در بند ٣۵٠ زندان اوین محبوس است. بهنام، عضو کمیته پگیری ایجاد تشکل های کارگری و یک فعال کارگری بوده و همچنین به عنوان یکی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در زمینه ی دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان مشغول به فعالیت بوده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خواهان اقدام فوری برای آزادی این عضو کمیته پیگیری و فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان است.

٩ دی ماه ١٣٩٠

*****************

علی نجاتی در شرایط وخیم جسمی باز هم زندانی شد!

پزشک قانونی شوش، نظریه ی پزشکان معالج را تایید کرد و دادستان شوش نیز اعلام کرده بود با مرخصی نجاتی موافق است، اما به هنگام مراجعه ی علی نجاتی به زندان، ماموران اعلام کردند که با مرخصی پزشکی وی موافقت نشده است!
بدین ترتیب نجاتی با وجود مشکلات و نارسایی های قلبی و در شرایط وخیم و اضطراری باز هم به زندان فرستاده شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با محکوم کردن این برخورد دستگاه قضایی با علی نجاتی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او و دیگر کارگران زندانی است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٨ دی ماه ١٣٩٠