افق روشن
www.ofros.com

کابوس بیکاری بر سر کارگران

گزارشی از اخراج کارگران شرکت اشی مشی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٨٩

همه ساله با نزدیک شدن به پایا ن سال،کارگران به جای آنکه در فکر عید باشند یا با خوشحالی به استقبال سال نو بروند نگران از دست دادن کار خود هستند .چرا که معمولا" بیشترین اخراجها در این موقع از سال صورت می گیرد.
امسال قضیه اخراجهای آخر سال اشی مشی نیز جدی تر و شدید تراز سالهای قبل است. گروه تولیدی اشی مشی واقع در شهر صنعتی رشت می باشد .به گفته یکی از کارگران :تا به حال ١٣ نفر از کارگران این بخش تولیدی اخراج شده و گفته می شود که لیستهای سیاه دیگری هم در راه است .همه به شدت احساس نا امنی می کنند چرا که هر کارگری می داند که بیکاری آنهم شب عید و با این همه مخارج ،چیزی کمتر از مرگ نیست. متاسفانه کارگران هیچ تشکل کارگری ندارند که در چنین مواقعی از حقوق آنان دفاع کند. در صورت وجود تشکل کار گری ویا وجود پیمان دسته جمعی،کار فرما نمی توانست به این راحتی و بی سروصدا کارگران را اخراج کند.
در شرایط موجودهمدلی و حمایت از همکاران اخراجی حداقل کاری است که می توانیم انجام دهیم و می تواند بین کارگران ایجاد همبستگی کند.
(خبر ارسالی به کمیته هماهنگی توسط یکی از کارگران شرکت اشی مشی )

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٨ بهمن ١٣٨٩