افق روشن
www.ofros.com

جواد اسماعیلی آزاد شد و دستگیری فعالین كارگری درخوزستان

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                    چهارشنبه ٢٨ مرداد ۱٣٨٨


جواد اسماعیلی آزاد شد

جواد اسماعیلی كارگر خباز و عضو سندیكای كارگران خباز سنندج كه در مورخه ١٦ مرداد ماه دستگیر شده بود آزاد شد. لازم به ذکر است که جواد اسماعیلی به مدت ٢٤ ساعت در اداره اطلاعات سنندج مورد باز جوئی قرار گرفت و بعد از ٢٤ ساعت به قرنطینه زندان مرکزی سنندج انتقال داده شد. روز یکشنبه ٢۵ مرداد ماه با قرار وثیقه ١٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

دستگیری فعالین كارگری درخوزستان

روز سه‌شنبه ٢٧ مرداد ماه ١٣٨٨، پژمان رحیمی فعال كارگری، عضو انجمن سایه و عضو كمته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری همراه با محمد اسماعیلوندی از فعالین كارگری در اهواز دستگیر شدند.
دروز یکشنبه ٢۵ مرداد ماه، مامورین اداره اطلاعات اهوز با حكم دادستانی به منزل نامبردگان مراجعه كرده و ضمن باز رسی از منازل پژمام رحیمی و محمد اسماعیلوندی، آنها را بازداشت و به اداره اطلاعات اهواز انتقال داده شدند. تا این تاریخ - ٢٨/۵/ ٨٨ - خانواده نامبردگان از سرنوشت آنان بی اطلاع می باشند.
ما اعضای كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری دستگیر ی پژمان رحیمی از اعضای كمیته هماهنگی و محمد اسماعیلوندی فعال كارگری را شدیدا محكوم كرده و خواستار آزادی فوری نامبردگان می باشیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٨/۵/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com