افق روشن
www.ofros.com

آزادی هفت تن از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی در اشنویه

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                      جمعه ٢۱ اسفند ۱٣٨٨

بعد از ظهر روز پنچشنبه مورخ ٢٠/١٢/٨٨ هفت تن از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر اشنویه که از طرف حفاظت سپاه پاسداران دستگیر شده بودند، آزاد شدند.
صمد احمد پور، فتاح سلیمانی، حسین پیروتی، رحمان ابراهیم زاده،رحمان تنها،عباس هاشم پور از فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی و نیز عیسی ابراهیم زاده که در چند روز اخیر دستگیر شده بودند، هر کدام با وثیقه ١٠ میلیون تومان از زندان آزاد شدند.
لازم به ذکر است که تعداد زیادی از مردم شهرهای اشنویه و نقده به استقبال این فعالین کارگری رفتند و آزادی آنها را تبریک گفتند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن تبریک آزادی نامبردگان، خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند و نیز پایان دادن به احضار و دستگیری فعالین کارگری است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٠/١٢/١٣٨٨