افق روشن
www.ofros.com

وفا قادری و صدیق سبحانی از زندان آزاد شدند

کمیته هماهنگی                                                                                         یکشنبه ٢٢ آذر ۱٣٨٨


طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی ،امروز ٢٢ آذر ماه ١٣٨٨ ،وفا قادری و صدیق سبحانی از فعالین کارگری شهر سنندج با قرار وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدند.
این فعالین به جرم شرکت در گلگشتی که در روز جمعه سیزدهم آذر ماه ، در دفاع از کارگران زندانی تدارک دیده شده بود ، بازداشت شده و مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته و روانه بازداشتگاه شدند و تا به امروز نیز در زندان به سر می بردند . ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجا د تشکل های کارگری آزادی این عزیزان را به خانواده و تمامی کارگران و فعالین کارگری تبریک عرض می کنیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٢/٩/ ١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com