افق روشن
www.ofros.com

!بعد از گذشتن سه روز از مرخصی، نجاتی هنوز در زندان است


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                               پنجشنبه ١٣ بهمن ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر دریافتی، علی نجاتی كارگر زندانی و عضو هیات مدیره ی سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه كه به دلایل واهی در زندان دزفول محبوس است با وجود در دست داشتن تمام مدارك مرخصی پزشكی ماهانه و به رغم گذشتن سه روز از زمان قانونی مرخصی كماكان در زندان نگه داشته شده است.
دادستان شوش، پزشكی قانونی و مقامات زندان كه تمامی افرادی هستند كه باید مرخصی پزشكی را یك به یك تایید كنند،همگی مرخصی ماهانه نجاتی برای مراجعه به پزشك متخصص را تایید كرده اند اما معلوم نیست به چه علتی علی نجاتی با شرایط وخیم جسمی هنوز در زندان است.
نجاتی به علت وخامت وضع قلبش چند بار در بهداری زندان معاینه شده است اما بهداری زندان به وی اعلام كرده هیچ كاری برای او نمیتوانند انجام دهند و مطابق دستور پزشك قانونی و دادستانی شوش وی باید به مرخصی پزشكی برود تا تحت معالجه ی پزشك متخصص¬اش قرار بگیرد.
نجاتی به هنگام خواب تنگی نفس دارد، هنگامی كه چند قدم بر میدارد چشمانش سیاهی میرود و سر درد و سینه درد میگیرد. انسداد رگ های قلب نجاتی و مشكلات در دریچه ی میترال قلب باعث میشود كه او نتواند حتا در شرایط عادی و استراحت مطلق و در منزل بدون درد و رنج روزگار بگذراند و ضرورت دارد برای جلوگیری از سكته ی مجدد قلبی و پیگیری معالجه اش هر چه سریعتر از زندان مرخص شود.
كمیته هماهنگی ضمن محكوم كردن وضعیتی كه برای این كارگر زندانی ایجاد شده است خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی و تمامی كارگران و فعالان كارگری دربند است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰