افق روشن
www.ofros.com

،بلاتکلیفی فعالین کارگری بازداشتی

جان باختن یک کارگر و اخراج کارگران بسپارکاوشگر

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                    سه شنبه ١٠ شهریور ۱٣٨٨

بلاتکلیفی فعالین کارگری دستگیر شده در کامیاران و یک حادثه کارگری

بر اساس گزارش رسیده، شعیب صابری، افشین ندیمی، کاوه گل محمدی و آزاد منیری‌نیا چهار تن از فعالین کارگری کامیاران که در زندان سنندج به سر می‌برند، چندین بار به دادگاه مراجعه کرده اند اما در خصوص وضعیت نامبردگان هیچ پاسخی از طرف دادگاه به آنان داده نشده است.
لازم به ذکر است که سه تن دیگر از فعالین کارگری کامیاران با نام‌های مهرداد صبوری، رضا گل محمدی و فاروق منیری‌نیا نیز هر روز به دادگاه مراجعه میکنند اما با بی اعتنایی قاضی روبرو میشوند. ٩/٦/١٣٨٨

جان باختن یک کارگر در اثر حادیه محل کار

رزگار عبدی کارگر سیم‌بان اداره برق مریوان که در تاریخ اول شهریور ماه بدلیل عدم امکانات ایمنی دچار سانحه دلخراش برق گرفتگی شده بود، روز سه‌شنبه ٧ شهریور ماه بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.
پیکر نامبرده در میان غم و اندوه فراوان مردم منطقه به روستای خالد آباد از توابع سرو آباد به خاک سپرده شد. ٩/٦/١٣٨٨

اخراج کارگران شرکت "صنایع لاستیک بسپار کاوشگر غرب"

شرکت "صنایع لاستیک بسپار کاوشگر غرب" تولید کننده فطعات لاستکی برای ایران خودرو و پارس خودرو، تعداد ١٢ نفر از کارگران خود را اخراج کرد. تعداد ٣٠ نفر کارگر در این شرکت که در شهرک شماره یک صنعتی سنندج واقع شده است مشغول به کار بودند. روز دوشنبه مورخ ٢ شهریور ماه، تعداد ١٢ نفر از کارگران این شرکت که داری سوابق کاری از یک تا چهار سال بودند، اخراج شدند.
اسامی اخراج شدگان عبارتند از:
١- محمد وزیری    ٢- عدنان زندی    ٣- صالح احمدی    ۴- گوران خدا مرادی    ۵- زانیاراسماعیلی       ٦- خالد زارعی ٧- سروه الله یاری    ٨- هادی زندی    ٩- فایق محمد سلیمی    ١٠- کردستان    ١١- شایسته    ١٢- شاپور عزیزی
لازم به ذکر است که تعدادی از کارگران باقی مانده این شرکت، بر اساس کار کنتراتی مشغول به کار می باشند. ما اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری " اخراج کارگران را محکوم کرده و خواستار باز گشت به کار آنان هستیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٠/٦/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com