افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از وضعیت کارگران جایگاه‌های سوخت سی.ان.جی سنندج


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                            چهارشنبه ۴ آبان ماه ١٣٩٠

گارگران شاغل در جایگاه‌های سوختِ سنندج در گرمای طاقت‌فرسای تابستان و در سرمای شدید زمستان، شبانه‌روز در فضایی باز و در تمام مدت حالت سَرِپا کار می‌کنند. حداکثر حقوق دریافتی این کارگران ۴٠٠ هزار تومان است و از حقِ نوبت‌کاری، شب‌کاری، شیفت و هم‌چنین حقِ اولاد و سختی کار هم خبری نیست! به عنوان نمونه شرایط یکی از جایگاه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
جایگاه سوخت سی.ان.جیِ جنبِ ترمینال تهران- سنندج که صاحب آن شخصی به نام علاءالدین جماعتی است؛ در این کارگاه ٨ کارگر و یک سرپرست مشغول به کار هستند. این کارگران با حقوق٣٣٠ هزار تومانی و بدون هیچ مزایایی کار می‌کنند. سرپرست حقوقی در حدود ٧٠٠ تا ٨٠٠ هزار تومان دریافت می‌کند. کارگران در سه شیفت کار می‌کنند که هر شیفت برابر با ٨ ساعت است و علاوه بر آن در روزهای تعطیل هم سر کار هستند. این کارگران برای اضافه کردن حقوق‌شان به کارفرما اعتراض کرده‌اند و با وجود قول کار فرما مبنی بر اضافه نمودن حقوق تا 3٨٠ هزار تومان، هنوز اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته و هنگامی که کارگران مجدداً به این امر اعترض کردند با تهدید به اخراج مواجه شدند! تعدادی از این کارگران دارای زن و بچه بوده و مستأجراند، این در حالی است که طبق قوانین کار موجود نیز، این گارگران حق دریافت اضافه‌کاری روز جمعه و سایر روزهای تعطیل و هم‌چنین حق شیفت کاری و مزایای دیگر را دارند، اما کافرمایان از اجرای همین موارد نیم‌بند هم سر‌ باز می‌زنند!
البته هیچ کارفرمایی همین‌جوری حق کارگران را نمی‌دهد، کارگران خود باید متحد و متشکل شوند و حقوق خود را از آنان بگیرند!

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

چهارشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۰