افق روشن
www.ofros.com

برگزاری دادگاه پدرام نصرالهی

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 یکشنبه ٢٣ اسفند ۱٣٨٨

طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی روز شنبه ٢٢ اسفند ١٣٨٨ دادگاه پدرام نصرالهی فعال كارگری ، عضو هیئت اجرائی كمیته هماهنگی و عضو شورای زنان برگزار شد. در این جلسه ،اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع غیرقانونی اعلام شد که در ادامه وی به دفاع از خود پرداخت. لازم به ذکراست كه پدرام نصرالهی روز٨٨/٨/٢١ در حال بازگشت به خانه در سه راه نمكی ، توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت وپس از ٢۵ روز با قید وثیقه آزاد شد. همچنین از طرف دادگاه اعلام شد كه حكم نهایی ، بیست روز دیگر به وی داده خواهد شد .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٢اسفند ٨٨