افق روشن
www.ofros.com

دستگیری سید خالد حسینی و اقدام برای ترور جمال کریم پور

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                        شنبه ١٢ دی ۱٣٨٨

دستگیری سید خالد حسینی عضو کمیته هماهنگی

امروز ١٢/١٠/ ١٣٨٨ ساعت ٧ صبح ماموران امنیتی در حالی که مسلح بودند، بدون زنگ زدن، وارد منزل سید خالد حسینی شده وی را در حالی که هنوز از خواب بیدار نشده بود دستگیرو با خود به بازداشتگاه ستاد امنیت واقع در شالمان بردند. ما ضمن محکومیت دستگیری وی و دیگر فعالین کارگری خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان هستیم.

ترور جمال کریم پور یکی از اعضای کمیته هماهنگی

طبق خبر رسیده از سقز مورخ ١٠/١٠/٨٨ ساعت یازده و چهل دقیقه شب چند نفر مسلح به منزل جمال کریم پور یکی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری واقع در روستای مولان آباد در منطقه سقز حمله کردند و ایشان را مورد اصابت چند گلوله کلت قرار دادند که در نتیجه جمال از ناحیه دست چپ مجروع شده و بعد از این عمل تروریستی، تروریستها با مشاهده مردم روستا از محل دور شدند.
مردم روستا بلافاصله جمال را به بیمارستان امام خمینی سقز انتقال داد ه و در تاریخ ١١/١٠/٨٨ تحت عمل جراحی قرار گرفت و هم اکنون حال او خوب می باشد .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٢/١٠/ ١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com