افق روشن
www.ofros.com

دستگیری مهرداد امین وزیری عضو کمیته هماهنگی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                             یکشنبه ٣٠ بهمن ماه ١٣٩٠

بر اساس گزارش رسیده، ظهر روز سه شنبه ٢۵ بهمن ١٣٩٠، مهرداد امین وزیری از فعاللین کارگری شهر سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، توسط مامورین لباس شخصی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین لازم به ذکر است که مامورین کیس کامپیوتر نامبرده را نیز ضبط کرده و به همراه خود بردند. این گزارش حاکی است که مهرداد امین‌وزیری به دلیل اتهامات واهی در تاریخ ٣٠/٧/٩٠ در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس که به مدت ۵ سال تعلیق است، محکوم شده بود. کمیته ی هماهنگی ضمن محکوم کردن دستگیری این فعال کارگری، خواستار آزادی کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢۵ بهمن ماه ١٣٩٠