افق روشن
www.ofros.com

داوود رضوی تبرئه شد


كمیته هماهنگی برای كمك                                                                                  دوشنبه ٢ آبان ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به كمیته هماهنگی،داوود رضوی كارگر فعال و عضو هیات مدیره ی سندیكای كارگران شركت واحد روز دوشنبه دوم آبانماه ٩٠ در شعبه ی شش بازپرسی مقدس اوین حضور پیدا كرد و نهایتا برای وی و چند تن دیگر از همكارانش در هیات مدیره سندیكا كارگران شركت واحد حكم برائت صادر شد.
این پرونده كه مربوط به نزدیك به سه سال پیش بوده است پیرو شكایت یكی از مقامات پلیس امنیت تهران (سرهنگ زمانی) مفتوح شده بود كه در آن ،رضوی و دیگر همكارانش از جمله ابراهیم مددی متهم شده بودند از طریق دریافت پول از طریق حساب رسمی سندیكا اقدام به نشر پیك سندیكا می كنند كه مطابق ادعای شاكی در این نشریه مطالب تحریك آمیز منتشر می شده است.
پس از مدت ها پیگیری ِرضوی،مددی و چند تن دیگر از همكارانشان و از جمله بررسی كامل پول های دریافتی و پرداختی از طریق حساب سندیكا و یك بار اعلام شكایت آنها علیه پلیس امنیت در حقوق شهروندی قوه ی قضاییه،نهایتا در روز دوشنبه و پس از سه سال، داوود رضوی فعال خوش نام جنبش كارگری و دیگر همكارانش از این اتهام تبرئه شدند كه از سویی این حكم ،اعلام برائت و نداشتن هیچ مشكل مالی و یا مشكلی در دریافت كمك مالی از طریق حساب رسمی سندیكا نیز محسوب می شود.
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری ضمن تبریك این پیروزی،خواهان آزادی تمامی فعالین كارگری دربند و پایان دادن به تمامی تعقیب های قضایی علیه كارگران و فعالان كارگری می باشد.

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری

٢ آبان ١٣٩٠