افق روشن
www.ofros.com

اخراج ٨۰ کارگر کارخانه فرش غرب کرمانشاه و ۴٠ نفر از کارگران سد ژاوه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                              چهارشنبه ٢ آذر ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر دریافتی تعداد ٨۰ نفر از کارگران قراردادی کارخانه فرش غرب، واقع در محور کرمانشاه - بیستون اخراج شدند. این کارگران با راه اندازی مجدد کارخانه در سال ٨٨، به صورت قراردادی مشغول به کار شده بودند، اما مدیریت به بهانه تحریم اقتصادی و نبود الیاف، در تاریخ ٢٨/٨/٩٠، آنها را اخراج کرده است .
کارگران بیکار شده، قصد دارند در اعتراض به این تصمیم مدیریت، روز سه شنبه اول آذر در مقابل اداره کار شهر کرمانشاه تجمع کنند.
لازم به یادآوری است که در سال ٨۶، کارخانه فرش غرب کرمانشاه به دلیل بی کفایتی بخش خصوصی به تعطیلی کشانده شد، اما بعد از چندین ماه تجمع اعتراضی و حمایت کارگران از نمایندگان منتخب و مورد اعتماد خود، در ابتدای سال ٨٨، بار دیگر کارخانه به بخش دولتی واگذار گردید و راه اندازی شد. علاوه بر این، کارگران توانستند تمامی مطالبات خود را دریافت کنند.
ما ضمن حمایت از کارگران اخراجی فرش غرب کرمانشاه، از آنها می خواهیم که با استفاده از تجربه چند ساله مبارزه موفقیت آمیزهمکاران خود در این کارخانه، متحد و یکپارچه برای بازگشت به کار خود دست به اعتراض بزنند. بدون شک پشتیبانی و همراهی و انتقال تجارب دیگر کارگران قدیمی و شاغل در بخش های مختلف کارخانه فرش غرب، می تواند نقش مهم و بسزایی در دستیابی کارگران اخراجی به خواسته های شان داشته باشد.

**********

اخراج ۴٠ نفر از کارگران سد ژاوه

بنا بر خبر دریافتی در مورخه ٢۵/٨/٩٠ حدود ۴٠ نفر از کارگران قسمت خاک رس سد مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان اخراج شدند.
لازم به ذکراست که اخراج این کارگران درشرایطی صورت گرفته که آنها ۴ ماه حقوق ومطالبات خود را دریافت نکرده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

سه شنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۰