افق روشن
www.ofros.com

ادامه اعتصاب کارگران سد آزاد و حکم زندان پدرام نصرالهی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                       پنجشنبه ۴ آبان ١٣٩١

ادامه اعتصاب کارگران سد آزاد(بنیر) وابسته به شرکت جهاد توسعه

بر طبق آخرین اخبار رسیده، بعد از سه روز اعتصاب کارفرمای سد آزاد (بنیر) به کارگران وعده داده است که تا ساعت ٢۴ روز سه شنبه ٢/٨/٩١ حقوق معوقه یک ماه را پرداخت نماید به شرطی که کارگران در روز بعد اعتصاب خود را شکسته و مشغول به کار شوند. کارگران اعتصابی اعلام کرده اند چنانچه کارفرما به وعده ی خود عمل نکند اعتصاب تا دریافت حقوق های معوقه ادامه خواهد یافت.

٢ آبان ۱۳۹۱

******************

اعتصاب رانندگان تاکسی در سنندج

طبق گزارش رسیده صبح روز سه¬شنبه ۲ /٨/۹۱ رانندگان تاکسی خط حسن آباد سنندج، به مدت ۴ ساعت (٧ الی ۱۱ صبح) در خیابان حسن آباد روبه روی بانک کشاورزی، دست به اعتصاب زدند.
آنان خواستار اضافه نمودن کرایه و همچنین اختصاص دادن محلی به عنوان ایستگاه تاکسی برای خود شدند. لازم به ذکر است طی مراجعه تعدادی از این رانندگان به اداره ی تاکسی رانی، وعده ی برآورده نمودن خواسته هایشان در دو روز آینده داده شده است.

٢ آبان ۱۳۹۱

******************

محکومیت حکم زندان فعال کارگری پدرام نصرالهی

بنا به گزارش رسیده، دادگاه تجدید نظر سنندج حکم پدرام نصرالهی را که پیشتر به اتهام عضویت در کمیته و ارتباط با یکی از گروه های اپوزیسیون به سه سال حبس محکوم شده بود ، به ١٩ ماه حبس تبدیل کرد. کمیته هماهنگی همان طور که بارها اعلام کرده به هیچ عنوان خود را حتی به استناد همین قوانین جاری و قانون اساسی کشور غیر قانونی نمی داند و مادام که این کمیته در دادگاه صالحه غیر قانونی اعلام نشده باشد نمی توان افراد را به واسطه عضویت در آن تحت تعقیب قضایی قرار داد.
ما اعضای کمیته هماهنگی، رای دادگاه پدرام نصر الهی را که به اتهام عضویت در کمیته و اتهام واهی ارتباط با یکی ازاحزاب اپوزیسیون که این روزها برای از میدان خارج کردن فعالین کارگری به آنها نسبت می دهند را به شدت محکوم می کنیم و خواهان منع تعقیب قضایی ایشان و آزادی کارگران و فعالین کارگری دربند می باشیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱ آبان ۱۳۹۱