افق روشن
www.ofros.com

اعلام حکم وفا قادری و یداله قطبی از دستگیر شدگان اول ماه مه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                    شنبه ٨ مرداد ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی ،شعبه ٢ دادگاه انقلاب سنندج برای یداله قطبی و وفا قادری دو فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری حکم جریمه ٩٠٠ هزار تومانی صادر کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به مدت ٢٠ روز قابل اعتراض می باشد.
لازم به ذکر است ک نامبردگان چند روز قبل از مراسم اول ماه مه به اداره اطلاعات احضار شدند و پس از ١٢ روز بازداشت با قرار وثیقه های ۵٠ و ٣٠ میلیون تومانی از اداره اطلاعات آزاد شدند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های ضمن محکوم کردن صدور این حکم،خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالان کارگری و توقف پیگرد های قضایی علیه کارگران می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ٦ مرداد ١٣٩٠