افق روشن
www.ofros.com

احضار و دادگاهی چند تن از فعالین کارگری سنندج و کامیاران

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                       پنجشنبه ۵ شهریور ۱٣٨٨

بر اساس گزارش رسیده، شاهوحسین پناهی که در رابطه با برگزاری مراسم روزجهانی کارگر سال ٨٨ سنندج به دادگاه احضار شده بود، برای بار سوم دادگاهی شد.
لازم به ذکر است که روز سه‌شنبه مورخ سوم شهریور ماه ٨٨ نامبرده به دادگاه سنندج احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت. پرونده شاهو حسین پناهی همچنان در دادگاه باز می باشد. از طرفی دیگر روز پنج‌شنبه مورخ ۵ شهریور ماه ٨٨ چهار تن از اعضای کمیته هماهنگی با نام‌های افشین ندیمی، کاوه گل محمدی، شعیب صابری و آزاد منیری‌نیا پس از دو روز بازجوئی و فشار جسمی و روانی در ادارهاطلاعات، به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شدند.
شایان ذکر است که مهرداد صبوری عضوکمیته هماهنگی و رضا گل محمدی و فاروق منیری‌نیا آزاد شده‌اند اما باید روز شنبه، مجددا به دادگاه شهرستان کامیاران مراجعه نمایند.
ما اعضای کمیته هماهنگی احضار، بازداشت و دادگاهی فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار پایان یافتن این نوع فشارها هستیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۵/٦/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com