افق روشن
www.ofros.com

اخراج کارگران کاشی کسری و اخراج کارگران در کشت و صنعت مهاباد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                               سه شنبه ١۵ فروردین ١٣٩١

اخراج کارگران کارخانه کاشی کسری سنندج

کارفرمای کارخانه ی کاشی کسری سنندج در ادامه ی اخراج سازی های سال ٩٠، در روزهای پایان سال ١٢ نفر از کارگران را اخراج کرد. این کارگران از ١ تا ١٠ سال سابقه ی کار دارند.
هم چنین این کارفرما در سال ٧٩ از تمامی کارگران این کارخانه مبلغ ٢ میلیون تومان بابت واگذاری مسکن و تحت عنوان تعاونی مسکن دریافت نموده و تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.

---------------------------

اخراج بیش از بیست نفر از کارگران کشت و صنعت مهاباد

از اوایل سال جدید و به دنبال افزایش سرسام آور قیمت ها، شرکت کشت و صنعت مهاباد به دلیل افزایش بیش از حد قیمت دانه مرغی از خرید دانه در موقع مقرر سر باز زده و دست به اخراج کارگران این شرکت زده است.
در آخرین مرحله از این اخراج سازی ها شرکت مذکور با اخراج ٢١ نفر از کارگران واحد یک این مجموعه واقع در جاده مهاباد میاندوآب، بهار را برای این کارگران به زمستان تبدیل کرد.
همچنین کارفرما اعلام نموده که روزهای ١۵ و ١٦ فروردین در مورد برگشت به کار تعدادی از کارگران اعلام نظر خواهد کرد. شرکت مذکور دارای واحدهای ٢ و 3 و جوجه کشی در مسیر جاده مهاباد ارومیه می باشد که به علت ارتباط زنجیروار این واحدها به یکدیگر با ادامه وضعیت موجود احتمال اخراج کارگران این واحدها نیز وجود دارد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۱