افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران کارگاه تولید شیرینی و جان باختن ۵ کارگر ساختمانی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                  یکشنبه ١٩ شهریور ١٣٩١

اعتصاب کارگران یک کارگاه تولید شیرینی در سنندج!

به گزارش رسیده در روز شنبه ۱٨/٦/٩١ کارگران یک کارگاه شیرینی فروشی در سنندج، همراه با خانواده های خود در مقابل این کارگاه، واقع در خیابان فردوسی کوچه هتل آبیدر، دست به تجمع اعتراضی زدند. از روز چهارشنبه گذشته، به بهانه های واهی، از طرف اداره بهداشت به این کارگاه اعلام شده بود که به دلیل استفاده از رنگ های خوراکی، این کارگاه باید تعطیل شود؛ که با مقاومت هوشیارانه ی کارگران مواجه گردید و کارگران گفتند که رنگ های خوراکی در این کارگراه مجاز بوده و دارای تائیدیه وزارت بهداشت و پروانه ساخت می باشد.
در پی این اعتراض، مامورین بهداشت به کارگران این کارگاه وعده دادند که اگر تجمع خود را به هم بزنند، این کارگاه فقط تا ۴٨ ساعت پلمپ خواهد شد و بعد از ۴٨ ساعت دیگر کارگران میتوانند به سر کار خود برگردند. کارگران نیز اعلام کردند چنانچه تا ۴٨ ساعت دیگر نتوانند به سر کار خود بازگردند، اینباردرمقابل یکی از نهادهای دولتی تجمع خواهند نمود.
لاذم به ذکر است که حدود ۵٠ نفر در این کارگاه کار می کنند که ١۵ نفر آنها زن می باشند. این کارگاه دارای چهار شعبه در سطح شهر سنندج می باشد. گفتنی است این تجمع اعتراضی با همراهی جمع زیادی از فعالین کارگری و اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری برگزار گردید.

۱٨ شهریور ۱۳۹۱

*****************

جان باختن ۵ کارگر ساختمانی اهل شهرستان کامیاران

به گزارش رسیده، در تاریخ ٨/٦/١٣٩١ پنج کار گر ساختمانی با نامهای منصور کویک، امین کویک، عمر کویک، انور کویک و افشار کمانگر در حین بازگشت از محل کار در مسیر کرمانشاه به کامیاران بر اثر تصادف جان باختند.
لازم به ذکر است که کارگران مذکور در داخل یک دستگاه خودرو سواری پژو بودند که بر اثر تصادف با یک دستگاه کامیون کمپرسی جان باختند و کلیه نامبرده گان متاهل بوده و صاحب همسر و فرزند می باشند.
کمیته ی هماهنگی ضمن ابراز تسلیت به خانواده ی این کارگران، نبود شرایط ایمنی و استاندارد در محیط های کار را عامل این گونه حوادث برای کارگران می داند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۱ شهریور ۱۳۹۱