افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران سد ژاوه و سد آزاد بنیر


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 یکشنبه ۴ دی ماه ١٣٩٠

بنابر خبر رسیده ،کارگران مشغول به کار در سد ژاوه واقع در جاده سنندج - کامیاران در اعتراض به عدم پرداخت ٦ ماه حقوق معوقه از روز ١ دی تا ٣ دی١٣٩٠ دست به اعتصاب زده و دست از کار کشیدند .
۵۵٠ کارگر زیر نظر شرکت پیمانکاری ژیان در این واحد مشغول به کار می باشند که از این تعداد حدود ۴٠٠ نفر در اعتصاب شرکت داشتند و در حال حاضر نیز واحد حمل و نقل به کلی تعطیل می باشد .
کارگران معترض علاوه بر حقوق معوقه، خواستار در یافت عیدی سال ٩٠ نیز می باشند که ٩ ماه از زمان پرداخت آن گذشته است .

***

حدود ٢٠٠ نفر از گارگران سد آزاد بنیر واقع در جاده سنندج - مریوان که زیر نظر شرکت جهاد توسعه مشغول به کار می باشند نیز در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه از تاریخ ١/١٠/١٣٩٠ تا ٣/١٠/١٣٩٠ دست از کار کشیدند.
لازم به ذکر است که مسئولین مربوطه در آبان ماه سال ٩٠ تعداد ۴٠٠ نفر و در ماه گذشته نیز ١٠٠ نفر از کارگران مشغول به کار در این واحد را از کار اخراج کردند .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٣ دی ١٣٩٠