افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران سد مخزنی ژاوه و دستگیری و احضار چند تن از فعالین کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       دوشنبه ١٧ اسفند ۱٣٨


اعتصاب کارگران سد مخزنی ژاوه

طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، کارگران سد مخزنی ژاوه دست به اعتصاب زدند.
سد مخزنی ژاوه واقع در دولاو یکی از روستاهای شهر کامیاران بوده که ٢٠٠ کارگر در آن مشغول به کار می باشند .این کارگران در اعتراض به اضافه کردن ساعت کار و ندادن چندین ماه حقوق معوقه و همچنین تبعیض قائل شدن در نرخ دستمزد کارگران بومی و غیر بومی از طرف کارفرما ،در روزهای گذشته دست به اعتصاب زدند که در نهایت کارفرما به ناچار به خواست این کارگران تن داد و به خواستهای آنها رسیگی کرد.

--------------------

دستگیری و احضار چند تن از اعضای کمیته هماهنگی

طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، روز ٨٨/١٢/١٦ سه نفر از اعضای کمیته هماهنگی به نام های عمر مینایی ، هادی تنومد و کریم فاتحی در شهر بوکان توسط نیروهای دولتی دستگیر و روانه زندان شدند.
و درهمان روز محمود صالحی یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی در شهر سقزاحضار و بعد از دو ونیم ساعت بازجوی در ارتباط با برگزاری مراسم ٨ مارس (روز جهانی زن) آزاد شد.
همچنین چند نفر از اعضای کمیته هماهنگی در شهر مهاباد احضارشدند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧ اسفند ٨٨