افق روشن
www.ofros.com

جان باختن یک کارگر ساختمانی در اثر سقوط


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                             یکشنبه ٢٧ شهریورماه ١٣٩٠

بنابر خبر رسیده به کمیته هماهنگی روز پنج شنبه مورخ ٢۴/٦/٩٠ ساعت ١٠ صبح ، کارگری با نام صباح فاتحی کرجو ٢۵ ساله ساکن شهر سنندج از طبقه پنجم ساختمان در حال احداث سقوط کرد وجان باخت.
نامبرده در پروژه مسکن مهر بهاران کار می کرد و بر اساس شواهد موجود متاسفا نه کارگران شاغل در این پروژه فاقد هر گونه وسائل و امکانات ایمنی بوده و به گفته کارگران دیگر این اولین بار نیست که کارگران شاغل در این واحد به خاطر نبود وسائل و امکانات ایمنی در محیط کار جان خود را از دست میدهند .
لازم به ذکر است که عدم وجود امنیت و ایمنی در محل کار و به ویژه در پروژه های ساختمانی، هر روزه چندین فاجعه ی انسانی می آفریند.
اعضای کمیته هماهنگی نیز به نوبه خود جان باختن این کارگر را به خانواده و دوستان وی تسلیت گفته و خود را در غم آنها شریک می داند .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۰