افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران شرکت فلارک


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       شنبه ٩ مهرماه ١٣٩٠

کارگران مشغول به کار در شرکت فلارک (مجری طرح لوله کشی قطره بارانی مزارع کشاورزی) واقع در نزدیکی روستای الک از توابع شهرستان کامیاران به دلیل پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتصاب زدند.
دراین شرکت ١٠٠ کارگرو پرسنل مشغول به کارهستند که ۵ ماه حقوق دریافت نکرده اند به همین دلیل درتاریخ ١/٧/٩٠ و ٢/٧/٩٠ دست به اعتصاب زدند و از ورود و خروج ماشین الات و کارفرمایان به محل کار جلوگیری کرده و خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دوشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۰