افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب مجدد کارگران سد ژاوه

و احضار مجدد پدرام نصرالهی به اداره اطلاعات


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                         شنبه ١٩ تیر ١٣٨٩


اعتصاب مجدد کارگران سد ژاوه

کارگران کارگاه سد ژاوه برای چندمین بار متوالی دست به اعتصاب زدند این بار نیز كارگران سد ژاوه واقع در بين كامياران و سنندج به دليل پرداخت نشدن ۴ ماه از حقوقشان توسط كارفرما از روز چهارشنبه ١٦/۴/١٣٨٩ دست به اعتصاب زدندو اعلام کردند که تا پرداخت نشدن حقوق خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.

-----------------

احضار مجدد پدرام نصرالهی به اداره اطلاعات

بنابر خبر رسیده روز پنج شنبه ١٧/۴/٨٩ پدرام نصرالهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اداره اطلاعات سنندج احضار شد و بعد از چند ساعت بازجویی او را آزاد کردند این در حالی است که نامبرده در تاریخ ٣٠/٣/٨٩ توسط نیرو های امنیتی دستگیر و پس از گذراندن حدود دو هفته بازداشت در زندان در روز دوشنبه ١٢/۴/٨٩ از زندان ازاد شد. قابل ذکر است که پدرام نصر الهی در تاریخ ٢١/٨/٨٨ در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان در سه راه نمکی دستگیر شد که در دادگاه اولیه وی به ٦ ماه حبس تعزیری محکوم شد که در اعتراض به حکم در دادگاه تجدید نظر، ٦ ماه حبس به پرداخت مبلغ یک ملیون تومان تبدیل شد . طبق گفته ایشان قرار است در تاریخ ٢٢ تیر ٨٩ پدرام به دلیل عضویت در کمیته هماهنگی وشورای زنان محاکمه شود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧ و ١٨ تیر ١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com