افق روشن
www.ofros.com

گزارشی کوتاه از وضعیت کارگران کاشی کسریکمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   دوشنبه ۵ دی ماه ١٣٩٠

کارخانه کاشی کسری واقع در جاده سنندج - دهگلان بوده ودر حال حاضر تعداد ٢٣٠ کارگر در آن مشغول به کارمی باشند. اکثر این کارگران قراردادی و حتی با قراردادهای سفید امضاء کار می کنند . طبق گفته یکی از کارگران ، همیشه حقوق ٢ الی ٣ ماه خود را طلب دارند و کارفرمای این شرکت به شکل نا منظم حقوق کارگران را هر از گاهی پرداخت می کند که با وضعیت اقتصادی موجود و بالا بودن هزینه ها ،این کارگران برای تامین خانواده با مشکل مواجه شده اند.
در مدت ٩ ماهه اول سال ٩٠ تعداد ٢٠ نفر از کارگران با سابقه این شرکت اخراج شده اند . همچنین درتاریخ ٢٠/١٢/ ١٣٨١ نیز حدود ١٢١ نفر از کارگران این شرکت مبلغ ٢ میلیون تومان بابت تهیه مسکن توسط هیئت مدیره کارخانه ، به کارخانه پول داده اند اما هیئت مدیره در طول این چند سال آنها را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته و به گفته کارگران پول آنها را بالا کشیده و در عوض زمینی را به آنها نشان داده اند که در حال حاضر هم منابع طبیعی و هم زمین شهری مدعی آن بوده و مال غیر میباشد و علی رغم شکایت تعدادی از کارگران و گرفتن وکیل، هیئت مدیره هیچ مسئولیتی را نپذیرفته و کسی جوابگوی آنان نمی با شد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دوشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۰