افق روشن
www.ofros.com

دستمزدهای معوقه و قطع شدن انگشتان یک کارگر ١٧ ساله


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                    یکشنبه ١ اسفند ١٣٨٩


٧ماه حقوق معوقه کارگران سد خاکی زیویه

کارفرمایان سد خاکی زیویه واقع در ٣۵ کیلو متری شهرستان کامیاران ، بیش از ٧ ماه است که حقوق کارگران خودرا پرداخت نکرده اند.
کارگران و رانندگان کامیون ها برای شرکت پیمانکاری کار می کنند که شرکت پیمانی نیز قرار داد با شرکت جهاد نصر کردستان دارد . تعداد این کارگران که به ٦٠ نفر می رسد در حال حاضر بی کار می باشند. با شروع فصل زمستان به دلیل خاکی بودن سد ،کار نیز تعطیل شده و ماشین ها نیز متعلق به خود رانندگان نبوده و در حال حاضر اکثریت کارگران که با این کامیون ها مشغول به کار بودند از کار بیکار شده و از طرفی هم ٧ ماه حقوق معوقه طلب دارند.
رانندگان کامیون ها به همراه شرکت پیمانی چندین بار مقابل درب شرکت جهاد نصر واقع در شهر سنندج رفته و خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شده اند اما هر بار نیز با جواب سر بالا و وعده های دروغین مواجه شده اند.

**************

قطع شدن انگشتان نوجوان ١٧ ساله در حین کار

بنابر خبر دریافتی ،روز سه شنبه ٢٦/١١/٨٩ نوجوان ١٧ ساله با نام دانش رمضانی فرزند ناجیل ساکن شهرستان کامیاران در حین انجام کار ۴ انگشت دست راست خود را از دست داد.
محله ١٢ متری یکی از محله های فقیر نشین کامیاران بوده و دانش رمضانی نیز از ساکنین این محله می باشد که به دلیل فقر خانواده از سال گذشته ترک تحصیل کرده و در یک رستوران مشغول به کار شده . حادثه زمانی اتفاق افتاده که نامبرده مشغول خرد کردن پیاز با دستگاه چرخ گوشت برای درست کردن کباب رستوران بوده که متاسفانه دست وی در دستگاه گیر کرده و ۴ تا از انگشتان دست راستش کاملا قطع شده .

**************

عدم پرداخت ٦ ماه حقوق کارگران سد مخزنی ژاوه

سد مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان می باشد که کارگران مشغول به کار در این پروژه این بار نیز با مشکل عدم پرداخت حقوق مواجه بوده و حقوق آنان ٦ ماه است که پرداخت نمی شود.
یکی از شرکت های راه سازی که در این پروژه بخشی از کار را به عهده دارد ٦ ماه است که حقوق کارگران و پرسنل خود را پرداخت نکرده وبه گفته یکی از کارگران روز یکشنبه ٢٣/١١/٨٩ رانندگان وکارکنان این شرکت که تعداد آنها به ١٠٠ نفر می رسید به نشانه اعتراض از صبح تا غروب دست از کار کشیدند .
همچنین یکی دیگر از شرکت های پیمانی با نام شرکت سد سازی ژیان که بخش دیگری از ساخت سد را بر عهده دارد نیز حدود ٦ ماه است که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده و کارگران و پرسنل مشغول به کار در این شرکت نیزکه تعدادشان به ٢۵٠ نفر می رسد به نشانه اعتراض روز دوشنبه ٢۵/١١/٨٩ دست از کار کشیدند.
در پی این اعتصاب ،کارفرما قول پرداخت حقوق معوقه کارگران از تاریخ ١ تا ١۵ اسفند را به آنها داد. ٢٨ بهمن ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٣٠ بهمن ١٣٨٩

www.khamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.com