افق روشن
www.ofros.com

برگزاری مراسم گلگشت در اعتراض به دستگیری پدرام نصرالهی در شمال سقز

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                         یکشنبه ١۵ آذر ۱٣٨٨


برگزاری مراسم گلگشت در اعتراض به دستگیری پدرام نصرالهی یکی از

اعضای هیئت اجرایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در شمال شهر سقز

زنان و مردان معترض به اعتراض به دستگیری انسانهای آزادیخواه و برابری طلب در ساعت ١ ظهر روز ١٣ آذر ماه ١٣٨٨ با پای پیاده از گوشه و کنار شهر سقز به طرف شمال شهر سقز حرکت کردند که سرانجام در نقطه ای مشهور به فاز ٣ شهرک ١١ اردیبهشت به دور هم نشستند و جلال حسینی مراسم را با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر شروع کرد . سکوت با قرائت یک قطعه شعراز طرف جلال حسینی شکسته شد و از محمود صالحی دعوت به عمل آورد تا در مورد این گلگشت سخنانی برای شرکت کنندگان ایراد کند و این گوشه هایی از سخنان محمود صالحی است: دوستان و همشهریان عزیز ما امروز اینجا جمع شدیم تا به دستگیری نبز نصرالهی یکی از فعالان جنبش کارگری ایران اعتراض کنیم ، اما من لازم می دانم قبل از هر سخنی بنا به فراررسیدن روز دانشجو، روز فرزندان خود ما ، مطلبی را به عرض برسانم .
١٦ آذر روزی تاریخی و حماسی دانشجویان علیه هر نوع نابرابری است . دانشجویان ازاولین روزهای تاسیس دانشگاه در ایران همیشه و در هر شرایط یک لحظه در برابر نابرابری و تبعیض سکوت نکردند . دانشجویان، تاریخی پویا و زنده پشت سر خود دارند . دانشجویان در زمان سلطنت مورد یورش حامیان امپریالیسم قرار گرفتند و چند نفر از آنان جان خود را از دست دادند ، اما نه تنها سکوت نکردند و مرعوب نظام سلطنتی نشدند بلکه هر روزبا عزمی راسخ در برابر هر نوع ستم ایستادند وتا به امروز نیزبه مبارزه خود ادامه دادند.
اگر این مبارزه با جنبش زنان و جنبش کارگران ادغام شود قدرت بیشتری خواهد داشت . جنبش زنان و جنبش کارگری یک جنبش مقطعی نیست . ما امروز صدای خودمان را با صدای گرم دانشجویان مبارز ادغام می کنیم و اعلام می داریم ما کارگران و مردم زحمتکش با شما دانشجویان عزیز هستیم و هر گونه تعرض به صفوف دانشجویان در زمان برگزاری مراسم روز دانشجو را محکوم کرده و خواهان آزادی کلیه دانشجویان در بند هستیم .
شرکت کنندگان، امروزه کسی نیست که در خانه خود نشسته باشد و از هیچ چیزی خبر نداشته باشد بلکه همه مردم این جامعه به شکلی با مسائل و مشکلات این جهان آشنا هستند و هر روز در گوشه و کنار جامعه آن را در محافل های گوناگون مطرح و به دنبال راهی هستند تا بتواند زندگی آرام و بدور از هر گونه استرس ، دستگیری ، زندان ، اخراج و... داشته باشند. امروز اگر کسانی به اتهام سیاسی محاکمه و زندانی می شوند و یا به اعدام محکوم می گردند، این نشانه تعرض آشکار مناسبات حاکم بر انسانهای این جامعه است . ما ضمن محکوم کردن هر نوع محاکمه ، زندان ، اعدام و تبعید ،صدای اعتراض خودمان را به گوش تمامی مسئولان حاکم می رسانیم و ازکلیه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب می خواهیم که در برابر این بی عدالتی سکوت نکنند و به هر نحوی که برایشان میسر است اعتراض خود را به گوش حاکمان برسانند و از زندانیان سیاسی حمایت کنند . جرم زندانیان سیاسی تنها مطالبه جامعه بهتر است ، زندانیان سیاسی جرم اجتماعی مرتکب نشدند تا آنان را با شدیدترین نحوی محاکمه کنند . ما خواستار متوقف کردن اعدام انسان ها هستیم تحت هر عنوانی ، ما خواستار آزادی کامل و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی هستیم ، ما خواستار آزادی کارگران زندانی هستیم ، ما خواستار ابقاء به کار کارگران اخراجی هستیم . این خواست همه مردم کارگر و زحمتکشی است که برای سیرکردن شکم خود روزانه ناچار به فروش نیروی کار خود هستند .
اگر کارگران نیشکر هفت تپه تنها به اتهام تشکیل تشکل خود محاکمه و محکوم به زندان می شوند ما نباید در برابر این تعرض آشکار سکوت کنیم و باید از این کارگران و خانواده های آنان تا زمانیکه در زندان هستند از هر نظر حمایت کنیم و خانواده آنان را از نظر مالی تامین کنیم و اما پدرام نصرالهی این انسان دوست داشتنی به اتهام عبور از خیابان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و حال نزدیک به یک ماه است که در زندان به سر می برد ، پدرام هیچ جرمی مرتکب نشده تا در زندان باشد ما از مسئولان قضائی می خواهیم که هر چه سریع تر کارگران زندانی را آزاد کنند.
مطلب دیگری که می خواهم در این مراسم به عرض برسانم مربوط به مبارزه زنان است . زنان باید برای رهایی از هر گونه ستم و نابرابری به نیروی خود اتکا کنند . زنان نباید منتظر آن باشند تا دستی ازغیب به فریاد آنان برسد . زنان برای رهایی از این وضع موجود چند ساعتی از وقت خود را به مطالعه اختصاص دهند ، زنان نباید از چیزی هراس داشته باشند زندگی آنان از این بدتر نخواهد شد .
در پایان بیانیه ای که توسط کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری تدوین شده بود توسط محمد عبدی پور قرائت شد و شرکت کنندگان به طرف شهر حرکت کردند .

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣/٩/۱٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com