افق روشن
www.ofros.com

جان باختن یک کارگر و زخمی شدن کارگر دیگر در میانه

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                         یکشنبه ٢۴ آبان ۱٣٨٨


حوادث کارگری

روز جمعه ٢٢ آبانماه ٨٨ دو نفر کارگر در آبادی میانه دچار حادثه شدند. بر اساس خبر رسیده، یدا... احمدی ، اهل سنندج و محمود اهل روستای میانه در حین کندن چاه آب دچار حادثه شدند .
این دو کارگر بر اثر خستگی مفرط در حین کندن چاه به داخل چاه ١٢ متری سقوط کردند . بعد از حادثه این دو کارگر به بیمارستان بعثت سنندج انتقال داد ه شدند. یدا... احمدی ۵۵ ساله در دم جان باخته و محمود به شدت زخمی و دربیمارستان سنندج بستری می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۳ آبان ۱۳۸۸