افق روشن
www.ofros.com

گزارش اعتصاب و شرایط کاری کارگران نیروگاه برق سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                         دوشنبه ٢٦ مرداد ۱٣٨٨


گزارش اعتصاب و شرایط کاری کارگران نیروگاه برق سنندج

که توسط یکی از کارگران ارسال شده که عین مطلب در ذیل تقدیم می گردد.

نیروگاه گازی روستای قلیان در ۵ کیلومتری سنندج واقع شده است.
از شرایط سخت کار در این نیروگاه شروع کنیم که از ساعت ٧ صبح آغاز و تا شش و نیم بعداز ظهر کارگران به تلاش خود ادامه می دهند و این در حالی است که سه ساعت از این مدت زمانی که کارگران کار می کنند اضافه کاری است که کارگران اجازه ندارند که صبحانه صرف کنند و فقط به کارگرانی نهارمی دهند که مبلغ ٢۵٠٠ تومان به حساب واریز کرده باشند. علاوه بر آن باید کارگران روز مزد هزینه لباس و وسایل ایمنی را خود پرداخت کنند. یکی دیگر از مشکلات کارگران دیر کرد در پرداخت دست مزد آنها می باشد که آن هم با حداقل دستمزد ١٢٠٠٠ تومان در روز در این شرایط سخت کاری می باشد. این مشکلات باعث شد که کارگران در یک ماه پیش اقدام به اعتصاب کنند و حدودا ٤٠ نفر در محل کار خود دست به تجمع زدند. برای احقاق خواست های بر حق خود در روز اعتصاب کارفرما دستور داده بود که از ورود کارگران به محوطه نیروگاه جلوگیری شود این در حالی بود که کارگران همگی کارت ورود و خروج داشتند. اما با پافشاری کارگران سه نفر از آنها بعنوان نماینده توانستند وارد نیروگاه شوند اما با حضور نیرو های حراست این سه نفر مورد حمله قرار می گیرند و متاسفانه پای یکی از انها به نام کیومرث بی باک شکسته می شود و دو نفر دیگر بنام عباس کمالی مراد پوریان و یدالله ، به شدت توسط نیرو های حراست کتک کاری می شوند. بعد از این حادثه کار فرمایان ترسیده و مجبور به عقب نشینی شدند و قول دادند تمام مطالبات کارگران را تامین کنند. اما بعد از مدتی معلوم می شود که این قول ها دروغی پیش نیست.
کارفرما مطالبات کارگران را تامین نکرد. با این شرایط کارگران دو باره روز شنبه مورخه ١٩/۵/٨٨ دست به تجمع زدند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند این مطالبات عبارت بود از –تامین امنیت شغلی - بیمه شدن کارگران روز مزد - بر کناری ساعدی ، مسئول تامین و استخدام کارگران روز مزد .
در پایان این اعتصاب کار فرما بجای اینکه مطالبات کارگران را به مورد اجرا در آورد اکثر تحصن کنندگان بدستور آقای طالب رئیس کارگاه اخراج شدند و تنها ١٠ نفر به نام های جمشید امام قلی - احمد امام قلی - حسین امجدی - یدالله نجفی - حسین نجفی - خالد نجفی - جمال امام قلی و کامبیز نامی به سر کار خود باز گشتند.

انتشار ، "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"

http://komitteyehamahangi.blogfa.com

دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۸۸