افق روشن
www.ofros.com

صدور حکم برای غلامرضا خانی کارگر شرکت واحد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                            دوشنبه ١٠ مرداد ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به کمیته ی هماهنگی، غلامرضا خانی کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از اعضای فعال سندیکا ی کارگران شرکت واحد، پس از گذشت ٢ سال از زمان دستگیری، توسط دادگاه انقلاب در تهران به ١٠ ماه حکم زندان که در سه سال تعلیق شده است محکوم گردیده است.
غلامرضا خانی در جریان مراسم روز جهانی کارگر سال ٨٨ در پارک لاله تهران دستگیر شد و بیش از ۵٠ روز را در بازداشت محبوس بود که در همان سال با قرار کفالت آزاد شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن حکم صادره برای غلامرضا خانی، خواهان توقف پیگیردهای قضایی علیه تمامی فعالین کارگری و آزادی بی قید و شرط کارگران و فعالان کارگری دربند می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۰