افق روشن
www.ofros.com

!کارگران متروی مهرآباد، هم‌چنان بلاتکلیف


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                              دوشنبه ٢۴ بهمن ماه ١٣٩٠

صبح امروز کارگران مترو مهرآباد که از تاریخ ١٧/١١/٩٠ در پی اعتصاب به مرخصی اجباری فرستاده شده بودند، به محل کار خود بازگشتند اما کارفرما آن‌ها را دوباره به مرخصی اجباری فرستاد و اعلام کرد که تا تاریخ ٢٩ بهمن کار را شروع نخواهد کرد.البته کارفرما در طول این یک هفته بخشی از دستمزد مهرماه را به حساب کارگران واریز کرده است. این در حالی است که در کارگاه‌ها، زمزمه‌هایی مبنی بر تعدیل نیرو و اخراج بخشی از کارگران شنیده می‌شود.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

٢٣ بهمن‌ماه ١٣٩٠